Table

Component preview opent in nieuw tabblad

Het <table> component is gebasseerd op Bootstrap’s Table.

Met de volgende uitzonderingen is de markup identiek aan Bootstrap:

 • Er zijn geen .table-bordered, .table-condensed en .table-striped varianten.
 • Er is geen tr.primary en tr.secondary.
 • De Bootstrap .table-responsive functionaliteit is beschikbaar onder .dso-table-responsive. Zie ook hieronder.
 • Er zijn geen success, info, warning en danger row-modifiers.

Zie Bootstrap Table.

Table responsive

Met de class .dso-table-responsive wordt de tabel responsive wanneer de viewport smaller is dan 768px:

Horizontal scrolling

Als het al bekend is dat een tabel in een smalle container wordt geplaatst, zoals in een menu naast een kaart kan de implementator het responsive scroll gedrag forceren met een wrapper div.dso-table-scroll-container.

Boven de tabel verschijnt de melding beweeg de tabel van links naar rechts.

Gebruik tabellen om inhoud logisch te structureren, zodat het gemakkelijker wordt om relaties te zien en te begrijpen. Gebruik een tabel nooit om inhoud op een pagina op te maken. Gebruik in plaats daarvan het gridsysteem.

Het component <table> wordt als een data-tabel gebruikt of als data-grid.

Hoe component “table” gebruiken als data-tabel

 • Bij het weergeven van logisch gestructureerde informatie
 • Bij het weergeven van “key-value pairs”.
 • Wanneer je wel headers kan toekennen.
 • Wanneer er geen interactieve elementen zijn om de tabel aan te passen.
 • Een data tabel is daarmee een statische weergave van informatie.
 • Opbouw van data tabel is met native HTML <table> tag
 • Gebruik <th scope="col"> voor koptitels in de kolommen.
 • Gebruik <th scope="row"> voor koptitels in de rijen.

Wanneer gebruik je het component “table” niet

Maak geen layout-tabel

Gebruik een <table> nooit om inhoud op een pagina op te maken. Dit is ook wel bekend als een layout-tabel. Gebruik in plaats daarvan het responsive grid-systeem om inhoud op een pagina op te maken.

Zie ook: de layout documentatie

Voorbeeld van een layout-tabel

Maak geen definition lists met “table”

 • Definition lists worden ook gebruikt om logisch gestructureerde data te tonen. Definition lists worden onder andere gebruikt bij het tonen van meta data.
 • Gebruik een definition list als je geen koptitel als header boven de kolom kan plaatsen.
 • Gebruik een <table> als je wel een koptitel boven de kolommen kunt plaatsen. De kolom kun je als een groep met een koptitel beschouwen.

Zie ook: Definition List

Hoe component “table” te gebruiken als data-grid

Een data grid is een dynamischere weergave van informatie. Het bevat wel interactieve elementen om de tabel aan te passen.

 • Opbouw van data grid is met native HTML <table> tag én ARIA table role="grid"
 • Gebruik <th> om koptitels in header te definiëren.
 • Specifieke keyboard interacties moeten verder worden toegevoegd voor interactieve elementen.

Sorteren in een data-grid

 • Bij het gebruik van role="grid" wordt vanuit gegaan dat de data in het data-grid aanpasbaar is. Voeg aria-readonly="true" toe, als de data niet aanpasbaar is.
 • Als je een kolom sorteerbaar wilt maken, voeg dan aan <th> "role=columnheader" toe.
  • Als je een rij sorteerbaar wilt maken, voeg dan aan <th> "role=rowheader" toe.
 • Wanneer de sortering oplopend is, geef dit bij <th> aan met aria-sort="ascending". Bij aflopende resultaten, gebruik aria-sort="descending".
 • Als er meerdere sorteerbare kolommen of rijen zijn, dan mag er alleen één sortering tegelijk actief zijn met aria-sort.

Gedrag en toegankelijkheid

 • Een tabel heeft altijd een <caption> nodig. De caption wordt als een titel opgelezen door een screenreader. Indien deze visueel niet wenselijk is wordt deze verborgen met .sr-only.
 • Houd de tabel zo eenvoudig mogelijk. Dit verhoogt de begrijpelijkheid van de tabel voor eindgebruikers.
 • Zorg ervoor dat er maximaal één kop niveau is voor de kolommen en maximaal één kop niveau voor de rijen. Screen readers hebben vaak moeite om goed meerdere kop niveaus op te lezen.
 • Gebruik <th scope="col"> voor koptitels in de kolommen.
 • Gebruik <th scope="row"> voor koptitels in de rijen.
 • Splits de table in twee losse tables als er twee kop niveaus nodig zijn.

Bronvermelding

Disclaimer

De namen in de voorbeelden zijn fictief en hebben geen relatie tot werkelijke personen. Elke overeenkomst met betrekking tot naam, karakter of achtergrond van bestaande personen berust volledig op toeval. The names in the examples are fictitious and have no relation to actual persons. Any similarity with regard to name, character or background of existing persons is entirely coincidental.

<!-- Default -->
<table class="table">
  <caption class="sr-only">Overzicht van gebruikersnamen</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nummer</th>
      <th scope="col">Voornaam</th>
      <th scope="col">Achternaam</th>
      <th scope="col">
        GitHub gebruikersnaam

      </th>
      <th scope="col">Modifier</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td><a href="#fabien">Fabien</a></td>
      <td>Potencier</td>
      <td>fabpot</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td><a href="#andrew">Andrew</a></td>
      <td>Nesbitt</td>
      <td>andrew</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">

        3
      </th>
      <td><a href="#taylor">Taylor</a></td>
      <td>Otwell</td>
      <td>taylorotwell</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">4</th>
      <td><a href="#kitty">Kitty</a></td>
      <td>Giraudel</td>
      <td>KittyGiraudel</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<!-- Caption -->
<table class="table">
  <caption>Overzicht van gebruikersnamen</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nummer</th>
      <th scope="col">Voornaam</th>
      <th scope="col">Achternaam</th>
      <th scope="col">
        GitHub gebruikersnaam

      </th>
      <th scope="col">Modifier</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td><a href="#fabien">Fabien</a></td>
      <td>Potencier</td>
      <td>fabpot</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td><a href="#andrew">Andrew</a></td>
      <td>Nesbitt</td>
      <td>andrew</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">

        3
      </th>
      <td><a href="#taylor">Taylor</a></td>
      <td>Otwell</td>
      <td>taylorotwell</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">4</th>
      <td><a href="#kitty">Kitty</a></td>
      <td>Giraudel</td>
      <td>KittyGiraudel</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<!-- Hover -->
<table class="table table-hover">
  <caption class="sr-only">Overzicht van gebruikersnamen</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nummer</th>
      <th scope="col">Voornaam</th>
      <th scope="col">Achternaam</th>
      <th scope="col">
        GitHub gebruikersnaam

      </th>
      <th scope="col">Modifier</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td><a href="#fabien">Fabien</a></td>
      <td>Potencier</td>
      <td>fabpot</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td><a href="#andrew">Andrew</a></td>
      <td>Nesbitt</td>
      <td>andrew</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr class="active">
      <th scope="row">

        <span class="sr-only">actief</span>

        3
      </th>
      <td><a href="#taylor">Taylor</a></td>
      <td>Otwell</td>
      <td>taylorotwell</td>
      <td>
        <code>tr.active</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">4</th>
      <td><a href="#kitty">Kitty</a></td>
      <td>Giraudel</td>
      <td>KittyGiraudel</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<!-- Table Text Left Aligned -->
<table class="table dso-text-left">
  <caption class="sr-only">Overzicht van gebruikersnamen</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nummer</th>
      <th scope="col">Voornaam</th>
      <th scope="col">Achternaam</th>
      <th scope="col">
        GitHub gebruikersnaam

      </th>
      <th scope="col">Modifier</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td><a href="#fabien">Fabien</a></td>
      <td>Potencier</td>
      <td>fabpot</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td><a href="#andrew">Andrew</a></td>
      <td>Nesbitt</td>
      <td>andrew</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">

        3
      </th>
      <td><a href="#taylor">Taylor</a></td>
      <td>Otwell</td>
      <td>taylorotwell</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">4</th>
      <td><a href="#kitty">Kitty</a></td>
      <td>Giraudel</td>
      <td>KittyGiraudel</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<!-- Table Text Centered -->
<table class="table dso-text-center">
  <caption class="sr-only">Overzicht van gebruikersnamen</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nummer</th>
      <th scope="col">Voornaam</th>
      <th scope="col">Achternaam</th>
      <th scope="col">
        GitHub gebruikersnaam

      </th>
      <th scope="col">Modifier</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td><a href="#fabien">Fabien</a></td>
      <td>Potencier</td>
      <td>fabpot</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td><a href="#andrew">Andrew</a></td>
      <td>Nesbitt</td>
      <td>andrew</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">

        3
      </th>
      <td><a href="#taylor">Taylor</a></td>
      <td>Otwell</td>
      <td>taylorotwell</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">4</th>
      <td><a href="#kitty">Kitty</a></td>
      <td>Giraudel</td>
      <td>KittyGiraudel</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<!-- Table Text Right Aligned -->
<table class="table dso-text-right">
  <caption class="sr-only">Overzicht van gebruikersnamen</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nummer</th>
      <th scope="col">Voornaam</th>
      <th scope="col">Achternaam</th>
      <th scope="col">
        GitHub gebruikersnaam

      </th>
      <th scope="col">Modifier</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td><a href="#fabien">Fabien</a></td>
      <td>Potencier</td>
      <td>fabpot</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td><a href="#andrew">Andrew</a></td>
      <td>Nesbitt</td>
      <td>andrew</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">

        3
      </th>
      <td><a href="#taylor">Taylor</a></td>
      <td>Otwell</td>
      <td>taylorotwell</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">4</th>
      <td><a href="#kitty">Kitty</a></td>
      <td>Giraudel</td>
      <td>KittyGiraudel</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<!-- Column Text Left Aligned -->
<table class="table">
  <caption class="sr-only">Overzicht van gebruikersnamen</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nummer</th>
      <th scope="col">Voornaam</th>
      <th scope="col">Achternaam</th>
      <th scope="col" class="dso-text-left">
        GitHub gebruikersnaam
        (kolom links uitgelijnd)

      </th>
      <th scope="col">Modifier</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td><a href="#fabien">Fabien</a></td>
      <td>Potencier</td>
      <td class="dso-text-left">fabpot</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td><a href="#andrew">Andrew</a></td>
      <td>Nesbitt</td>
      <td class="dso-text-left">andrew</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">

        3
      </th>
      <td><a href="#taylor">Taylor</a></td>
      <td>Otwell</td>
      <td class="dso-text-left">taylorotwell</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">4</th>
      <td><a href="#kitty">Kitty</a></td>
      <td>Giraudel</td>
      <td class="dso-text-left">KittyGiraudel</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<!-- Column Text Centered -->
<table class="table">
  <caption class="sr-only">Overzicht van gebruikersnamen</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nummer</th>
      <th scope="col">Voornaam</th>
      <th scope="col">Achternaam</th>
      <th scope="col" class="dso-text-center">
        GitHub gebruikersnaam
        (kolom gecentreerd)

      </th>
      <th scope="col">Modifier</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td><a href="#fabien">Fabien</a></td>
      <td>Potencier</td>
      <td class="dso-text-center">fabpot</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td><a href="#andrew">Andrew</a></td>
      <td>Nesbitt</td>
      <td class="dso-text-center">andrew</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">

        3
      </th>
      <td><a href="#taylor">Taylor</a></td>
      <td>Otwell</td>
      <td class="dso-text-center">taylorotwell</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">4</th>
      <td><a href="#kitty">Kitty</a></td>
      <td>Giraudel</td>
      <td class="dso-text-center">KittyGiraudel</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<!-- Column Text Right Aligned -->
<table class="table">
  <caption class="sr-only">Overzicht van gebruikersnamen</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nummer</th>
      <th scope="col">Voornaam</th>
      <th scope="col">Achternaam</th>
      <th scope="col" class="dso-text-right">
        GitHub gebruikersnaam
        (kolom rechts uitgelijnd)

      </th>
      <th scope="col">Modifier</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">1</th>
      <td><a href="#fabien">Fabien</a></td>
      <td>Potencier</td>
      <td class="dso-text-right">fabpot</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td><a href="#andrew">Andrew</a></td>
      <td>Nesbitt</td>
      <td class="dso-text-right">andrew</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">

        3
      </th>
      <td><a href="#taylor">Taylor</a></td>
      <td>Otwell</td>
      <td class="dso-text-right">taylorotwell</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">4</th>
      <td><a href="#kitty">Kitty</a></td>
      <td>Giraudel</td>
      <td class="dso-text-right">KittyGiraudel</td>
      <td>
        <code>tr</code>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<!-- Filtering -->
<div class="dso-table-filter-wrapper">
  <div class="dso-search-bar">
    <div class="dso-search-bar-input">

      <label for="search-bar--default" class="dso-search-icon">Filteren</label>

      <input type="text" id="search-bar--default" placeholder="Tabel doorzoeken" />

    </div>
    <button type="button" class="dso-secondary sr-only">
      Button

    </button>
  </div>

  <table class="table" aria-readonly="true">
    <caption class="sr-only">Overzicht van gebruikersnamen</caption>
    <thead>
      <tr>

        <th scope="col">
          Nummer
        </th>

        <th scope="col">
          Bron
        </th>

        <th scope="col">
          Uitleg
        </th>

      </tr>
    </thead>
    <tbody>

      <tr>

        <th scope="row">1</th>

        <td><a href="#">AQUO</a></td>
        <td>In de Aquo-begrippenset staan begrippen, die worden gebruikt in de watersector.</td>
      </tr>

      <tr>

        <th scope="row">2</th>

        <td><a href="#">BesluitActiviteitenLeefomgeving</a></td>
        <td>Besluit Activiteiten Leefomgeving</td>
      </tr>

      <tr>

        <th scope="row">3</th>

        <td><a href="#">BesluitBouwwerkenLeefomgeving</a></td>
        <td>Besluit Bouwwerken Leefomgeving</td>
      </tr>

    </tbody>
  </table>
</div>
<!-- No Results -->
<div class="dso-table-filter-wrapper">
  <div class="dso-search-bar">
    <div class="dso-search-bar-input">

      <label for="search-bar--default" class="dso-search-icon">Filteren</label>

      <input type="text" id="search-bar--default" value="abcdef" />

    </div>
    <button type="button" class="dso-secondary sr-only">
      Button

    </button>
  </div>

  <table class="table" aria-readonly="true">
    <caption class="sr-only">Overzicht van gebruikersnamen</caption>
    <thead>
      <tr>

        <th scope="col">
          Nummer
        </th>

        <th scope="col">
          Bron
        </th>

        <th scope="col">
          Uitleg
        </th>

      </tr>
    </thead>
    <tbody>

      <tr class="result-error">
        <td colspan="3">Geen resultaten gevonden</td>
      </tr>

    </tbody>
  </table>
</div>
<!-- Sortable Ascending -->
<table class="table" aria-readonly="true">
  <caption class="sr-only">Overzicht bronnen</caption>
  <thead>
    <tr>

      <th scope="col" role="columnheader" aria-sort="ascending">

        <button type="button" aria-roledescription="sorteer oplopend knop" class="dso-tertiary dso-sort dso-sort-active"><span>Nummer</span>
          <dso-icon icon="sort-ascending"></dso-icon>
        </button>

      </th>

      <th scope="col" role="columnheader">

        <button type="button" aria-roledescription="sorteer ongesorteerd knop" class="dso-tertiary dso-sort"><span>Bron</span>
          <dso-icon icon="sort"></dso-icon>
        </button>

      </th>

      <th scope="col" role="columnheader">

        <button type="button" aria-roledescription="sorteer ongesorteerd knop" class="dso-tertiary dso-sort"><span>Uitleg</span>
          <dso-icon icon="sort"></dso-icon>
        </button>

      </th>

    </tr>
  </thead>
  <tbody>

    <tr>

      <th scope="row">1</th>

      <td><a href="#">Omgevingsbesluit</a></td>
      <td>Omgevingsbesluit</td>
    </tr>

    <tr>

      <th scope="row">2</th>

      <td><a href="#">Omgevingswet</a></td>
      <td>Omgevingswet</td>
    </tr>

    <tr>

      <th scope="row">3</th>

      <td><a href="#">VNGBegrippenkaderGemeenten</a></td>
      <td>Dit is de bron waar alle VNG begrippen op gebaseerd zijn.</td>
    </tr>

    <tr>

      <th scope="row">4</th>

      <td><a href="#">BesluitActiviteitenLeefomgeving</a></td>
      <td>Besluit Activiteiten Leefomgeving</td>
    </tr>

  </tbody>
</table>
<!-- Descending -->
<table class="table" aria-readonly="true">
  <caption class="sr-only">Overzicht bronnen</caption>
  <thead>
    <tr>

      <th scope="col" role="columnheader" aria-sort="descending">

        <button type="button" aria-roledescription="sorteer aflopend knop" class="dso-tertiary dso-sort dso-sort-active"><span>Nummer</span>
          <dso-icon icon="sort-descending"></dso-icon>
        </button>

      </th>

      <th scope="col" role="columnheader">

        <button type="button" aria-roledescription="sorteer ongesorteerd knop" class="dso-tertiary dso-sort"><span>Bron</span>
          <dso-icon icon="sort"></dso-icon>
        </button>

      </th>

      <th scope="col" role="columnheader">

        <button type="button" aria-roledescription="sorteer ongesorteerd knop" class="dso-tertiary dso-sort"><span>Uitleg</span>
          <dso-icon icon="sort"></dso-icon>
        </button>

      </th>

    </tr>
  </thead>
  <tbody>

    <tr>

      <th scope="row">4</th>

      <td><a href="#">BesluitActiviteitenLeefomgeving</a></td>
      <td>Besluit Activiteiten Leefomgeving</td>
    </tr>

    <tr>

      <th scope="row">3</th>

      <td><a href="#">VNGBegrippenkaderGemeenten</a></td>
      <td>Dit is de bron waar alle VNG begrippen op gebaseerd zijn.</td>
    </tr>

    <tr>

      <th scope="row">2</th>

      <td><a href="#">Omgevingswet</a></td>
      <td>Omgevingswet</td>
    </tr>

    <tr>

      <th scope="row">1</th>

      <td><a href="#">Omgevingsbesluit</a></td>
      <td>Omgevingsbesluit</td>
    </tr>

  </tbody>
</table>
<!-- Viewport Responsive -->
<div class="dso-table-responsive">
  <table class="table">
    <caption class="sr-only">Data overzicht</caption>
    <thead>
      <tr>

        <th scope="col" role="columnheader">
          Nummer
        </th>

        <th scope="col" role="columnheader">
          Link
        </th>

        <th scope="col" role="columnheader">
          Beschrijving
        </th>

      </tr>
    </thead>
    <tbody>

      <tr>
        <th scope="row">1</th>
        <td><a href="#">Omgevingsbesluit</a></td>
        <td>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin leo ligula, tempor in tincidunt ac, viverra quis nisi. Integer imperdiet pretium ex sed eleifend. Vestibulum quam turpis, mattis scelerisque ligula ut, aliquam bibendum ex. Aliquam et erat a magna venenatis tempor. Sed euismod pulvinar gravida. Sed eu felis vitae quam lobortis mollis. Etiam congue tristique sapien sed pretium. Vestibulum volutpat eu tortor id dignissim. Fusce eget nisl libero. Duis quis turpis vitae lorem vestibulum luctus sed sed lorem. Phasellus aliquet suscipit ultrices. Suspendisse ullamcorper, eros quis luctus porta, velit sapien egestas nunc, et venenatis sem sapien quis elit. Proin euismod ligula nisi, quis sagittis neque consectetur eget. Sed magna odio, dictum eget efficitur vitae, tempus vel risus. Pellentesque quis ligula id elit pharetra tempus. Cras sit amet lorem non augue lobortis efficitur.</td>
      </tr>

      <tr>
        <th scope="row">2</th>
        <td><a href="#">Omgevingswet</a></td>
        <td>Pellentesque consequat nibh vel rutrum accumsan. Etiam eu laoreet leo, non eleifend enim. Curabitur non nisi in nisl gravida pellentesque. Donec lacinia turpis a ante sodales, eget feugiat sem fringilla. Aenean ligula mi, elementum sed tellus et, eleifend faucibus velit. Morbi vitae sem quis felis tempor consectetur sit amet nec diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam dolor sem, pretium eget eleifend nec, lacinia ut lacus. Nullam sapien felis, porttitor tincidunt elementum at, pellentesque sit amet orci. Donec ac imperdiet magna, sit amet tempor leo. Nam tincidunt massa erat, eget ultrices risus elementum at.</td>
      </tr>

      <tr>
        <th scope="row">3</th>
        <td><a href="#">VNGBegrippenkaderGemeenten</a></td>
        <td>Ut luctus purus ac lectus ultrices, id mattis quam pharetra. Nullam at imperdiet tortor. Vestibulum eu cursus nisl, ut porta quam. Ut egestas a ante sit amet varius. Quisque sit amet tempor lorem. In dictum velit dui, vitae cursus erat vulputate sagittis. Vivamus sed dui placerat, scelerisque justo gravida, fermentum turpis. Nulla facilisi. Nunc tristique tellus sed elit viverra condimentum at nec turpis. Praesent imperdiet varius dictum. Maecenas ac rutrum odio.</td>
      </tr>

      <tr>
        <th scope="row">4</th>
        <td><a href="#">BesluitActiviteitenLeefomgeving</a></td>
        <td>Quisque sed felis enim. Duis et ultricies ex, eu interdum turpis. Duis id aliquam arcu. Ut auctor risus sit amet elit fringilla malesuada. Quisque quis commodo est. Maecenas ac ante id ligula dictum elementum. Vestibulum a justo ipsum. Mauris ut turpis suscipit, pharetra ante ac, lobortis ligula. Vestibulum eget sapien sit amet mauris cursus hendrerit. Etiam fermentum elit eget posuere feugiat. Pellentesque convallis tristique odio, eget laoreet erat dictum a. Cras ac tortor maximus, iaculis libero iaculis, pellentesque sem. Nam pretium, lorem quis scelerisque varius, tortor tellus tincidunt arcu, in lacinia leo nunc at nisl. Integer posuere neque quis luctus blandit.</td>
      </tr>

    </tbody>
  </table>
</div>
<!-- Horizontal Scrolling -->
<div class="dso-table-scroll-container">
  <table class="table">
    <caption class="sr-only">Data overzicht</caption>
    <thead>
      <tr>

        <th scope="col" role="columnheader">
          Nummer
        </th>

        <th scope="col" role="columnheader">
          Link
        </th>

        <th scope="col" role="columnheader">
          Beschrijving
        </th>

      </tr>
    </thead>
    <tbody>

      <tr>
        <th scope="row">1</th>
        <td><a href="#">Omgevingsbesluit</a></td>
        <td>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin leo ligula, tempor in tincidunt ac, viverra quis nisi. Integer imperdiet pretium ex sed eleifend. Vestibulum quam turpis, mattis scelerisque ligula ut, aliquam bibendum ex. Aliquam et erat a magna venenatis tempor. Sed euismod pulvinar gravida. Sed eu felis vitae quam lobortis mollis. Etiam congue tristique sapien sed pretium. Vestibulum volutpat eu tortor id dignissim. Fusce eget nisl libero. Duis quis turpis vitae lorem vestibulum luctus sed sed lorem. Phasellus aliquet suscipit ultrices. Suspendisse ullamcorper, eros quis luctus porta, velit sapien egestas nunc, et venenatis sem sapien quis elit. Proin euismod ligula nisi, quis sagittis neque consectetur eget. Sed magna odio, dictum eget efficitur vitae, tempus vel risus. Pellentesque quis ligula id elit pharetra tempus. Cras sit amet lorem non augue lobortis efficitur.</td>
      </tr>

      <tr>
        <th scope="row">2</th>
        <td><a href="#">Omgevingswet</a></td>
        <td>Pellentesque consequat nibh vel rutrum accumsan. Etiam eu laoreet leo, non eleifend enim. Curabitur non nisi in nisl gravida pellentesque. Donec lacinia turpis a ante sodales, eget feugiat sem fringilla. Aenean ligula mi, elementum sed tellus et, eleifend faucibus velit. Morbi vitae sem quis felis tempor consectetur sit amet nec diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam dolor sem, pretium eget eleifend nec, lacinia ut lacus. Nullam sapien felis, porttitor tincidunt elementum at, pellentesque sit amet orci. Donec ac imperdiet magna, sit amet tempor leo. Nam tincidunt massa erat, eget ultrices risus elementum at.</td>
      </tr>

      <tr>
        <th scope="row">3</th>
        <td><a href="#">VNGBegrippenkaderGemeenten</a></td>
        <td>Ut luctus purus ac lectus ultrices, id mattis quam pharetra. Nullam at imperdiet tortor. Vestibulum eu cursus nisl, ut porta quam. Ut egestas a ante sit amet varius. Quisque sit amet tempor lorem. In dictum velit dui, vitae cursus erat vulputate sagittis. Vivamus sed dui placerat, scelerisque justo gravida, fermentum turpis. Nulla facilisi. Nunc tristique tellus sed elit viverra condimentum at nec turpis. Praesent imperdiet varius dictum. Maecenas ac rutrum odio.</td>
      </tr>

      <tr>
        <th scope="row">4</th>
        <td><a href="#">BesluitActiviteitenLeefomgeving</a></td>
        <td>Quisque sed felis enim. Duis et ultricies ex, eu interdum turpis. Duis id aliquam arcu. Ut auctor risus sit amet elit fringilla malesuada. Quisque quis commodo est. Maecenas ac ante id ligula dictum elementum. Vestibulum a justo ipsum. Mauris ut turpis suscipit, pharetra ante ac, lobortis ligula. Vestibulum eget sapien sit amet mauris cursus hendrerit. Etiam fermentum elit eget posuere feugiat. Pellentesque convallis tristique odio, eget laoreet erat dictum a. Cras ac tortor maximus, iaculis libero iaculis, pellentesque sem. Nam pretium, lorem quis scelerisque varius, tortor tellus tincidunt arcu, in lacinia leo nunc at nisl. Integer posuere neque quis luctus blandit.</td>
      </tr>

    </tbody>
  </table>
</div>
{%if filter %}
 <div class="dso-table-filter-wrapper">
  {% render '@search-bar', filter %}
  <table {{ className(modifier) }} aria-readonly="true">
   <caption {{ className([not showCaption, 'sr-only']) }}>{{ caption }}</caption>
   <thead>
    <tr>
     {% for columnHeader in columnHeaders %}
      <th scope="col" {% if columnHeader.sorteerbaar %} role="columnheader" aria-sort="ascending"{% endif %}>
       {{ columnHeader.title }}
      </th>
     {% endfor %}
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    {% if resultError %}
     <tr class="result-error">
      <td colspan="{{ cols }}">{{ resultError }}</td>
     </tr>
    {% elif rowContent %}
     {% for content in rowContent %}
      <tr {{ className(content.rowNotification) }}>
       {% if content.rowHeader %}
        <th scope="row">{{ content.rowHeader }}</th>
       {% endif %}
       <td><a href="#">{{ content.bron }}</a></td>
       <td>{{ content.uitleg }}</td>
      </tr>
     {% endfor %}
    {% endif %}
   </tbody>
  </table>
 </div>
{% elif sortable %}
 <table {{ className(modifier) }} aria-readonly="true">
  <caption {{ className([not showCaption, 'sr-only']) }}>{{ caption }}</caption>
  <thead>
   <tr>
    {% for columnHeader in columnHeaders %}
     <th scope="col" role="columnheader"{% if columnHeader.sort === 'ascending' or columnHeader.sort === 'descending' %} aria-sort="{{ sortable }}"{% endif %}>
      {% if columnHeader.sort === 'ascending' %}
       {% render '@button', {type:'button', modifier:'dso-tertiary dso-sort dso-sort-active', label: columnHeader.title, iconAfter:'sort-ascending', roleDescription: 'sorteer oplopend knop'} %}
      {% elif columnHeader.sort === 'descending' %}
       {% render '@button', {type:'button', modifier:'dso-tertiary dso-sort dso-sort-active', label: columnHeader.title, iconAfter:'sort-descending', roleDescription: 'sorteer aflopend knop'} %}
      {% elif columnHeader.sort %}
       {% render '@button', {type:'button', modifier:'dso-tertiary dso-sort', label: columnHeader.title, iconAfter:'sort', roleDescription: 'sorteer ongesorteerd knop'} %}
      {% endif %}
     </th>
    {% endfor %}
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   {% for content in rowContent %}
    <tr {{ className(content.rowNotification) }}>
     {% if content.rowHeader %}
      <th scope="row">{{ content.rowHeader }}</th>
     {% endif %}
     <td><a href="#">{{ content.bron }}</a></td>
     <td>{{ content.uitleg }}</td>
    </tr>
   {% endfor %}
  </tbody>
 </table>
{% elif responsiveModifier %}
 <div class="{{ responsiveModifier }}">
  <table {{ className(modifier) }}>
   <caption {{ className([not showCaption, 'sr-only']) }}>{{ caption }}</caption>
   <thead>
    <tr>
     {% for columnHeader in columnHeaders %}
      <th scope="col" role="columnheader">
       {{ columnHeader.title}}
      </th>
     {% endfor %}
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    {% for content in rowContent %}
     <tr {{ className(content.rowNotification) }}>
      <th scope="row">{{ content.col1 }}</th>
      <td><a href="#">{{ content.col2 }}</a></td>
      <td>{{ content.col3 }}</td>
     </tr>
    {% endfor %}
   </tbody>
  </table>
 </div>
{%else%}
 <table {{ className(modifier) }}>
  <caption {{ className([not showCaption, 'sr-only']) }}>{{ caption }}</caption>
  <thead>
   <tr>
    <th scope="col">Nummer</th>
    <th scope="col">Voornaam</th>
    <th scope="col">Achternaam</th>
    <th scope="col" {{ className(columnAlign) }}>
     GitHub gebruikersnaam
     {% if columnAlign === 'dso-text-left' %} (kolom links uitgelijnd)
     {% elif columnAlign === 'dso-text-center' %} (kolom gecentreerd)
     {% elif columnAlign === 'dso-text-right' %} (kolom rechts uitgelijnd)
     {% endif %}
     </th>
    <th scope="col">Modifier</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <th scope="row">1</th>
    <td><a href="#fabien">Fabien</a></td>
    <td>Potencier</td>
    <td {{ className(columnAlign) }}>fabpot</td>
    <td>
     <code>tr</code>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <th scope="row">2</th>
    <td><a href="#andrew">Andrew</a></td>
    <td>Nesbitt</td>
    <td {{ className(columnAlign) }}>andrew</td>
    <td>
     <code>tr</code>
    </td>
   </tr>
   <tr {{ className([activeRow, 'active']) }}>
    <th scope="row">
     {% if activeRow %}
     <span class="sr-only">actief</span>
     {% endif %}
     3
    </th>
    <td><a href="#taylor">Taylor</a></td>
    <td>Otwell</td>
    <td {{ className(columnAlign) }}>taylorotwell</td>
    <td>
     <code>tr{% if activeRow %}.active{% endif %}</code>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <th scope="row">4</th>
    <td><a href="#kitty">Kitty</a></td>
    <td>Giraudel</td>
    <td {{ className(columnAlign) }}>KittyGiraudel</td>
    <td>
     <code>tr</code>
    </td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
{%endif%}
/* Default */
__title: Default
modifier: table
caption: Overzicht van gebruikersnamen
/* Caption */
__title: With caption
modifier: table
caption: Overzicht van gebruikersnamen
showCaption: true
/* Hover */
__title: Hover & Active
modifier: table table-hover
caption: Overzicht van gebruikersnamen
activeRow: true
/* Table Text Left Aligned */
__title: Table text left aligned
modifier: table dso-text-left
caption: Overzicht van gebruikersnamen
/* Table Text Centered */
__title: Table text centered
modifier: table dso-text-center
caption: Overzicht van gebruikersnamen
/* Table Text Right Aligned */
__title: Table text right aligned
modifier: table dso-text-right
caption: Overzicht van gebruikersnamen
/* Column Text Left Aligned */
__title: Column text left aligned
modifier: table
caption: Overzicht van gebruikersnamen
columnAlign: dso-text-left
/* Column Text Centered */
__title: Column text centered
modifier: table
caption: Overzicht van gebruikersnamen
columnAlign: dso-text-center
/* Column Text Right Aligned */
__title: Column text right aligned
modifier: table
caption: Overzicht van gebruikersnamen
columnAlign: dso-text-right
/* Filtering */
__title: Filter
modifier: table
caption: Overzicht van gebruikersnamen
filter:
 icon: true
 label: Filteren
 hiddenLabel: true
 placeholder: Tabel doorzoeken
 hideSearchButton: true
columnHeaders:
 - title: Nummer
 - title: Bron
 - title: Uitleg
rowContent:
 - rowHeader: 1
  bron: AQUO
  uitleg: >-
   In de Aquo-begrippenset staan begrippen, die worden gebruikt in de
   watersector.
 - rowHeader: 2
  bron: BesluitActiviteitenLeefomgeving
  uitleg: Besluit Activiteiten Leefomgeving
 - rowHeader: 3
  bron: BesluitBouwwerkenLeefomgeving
  uitleg: Besluit Bouwwerken Leefomgeving
/* No Results */
__title: Filter no results
modifier: table
caption: Overzicht van gebruikersnamen
filter:
 icon: true
 label: Filteren
 hiddenLabel: true
 value: abcdef
 hideSearchButton: true
columnHeaders:
 - title: Nummer
 - title: Bron
 - title: Uitleg
resultError: Geen resultaten gevonden
cols: 3
/* Sortable Ascending */
__title: Sortable ascending
modifier: table
caption: Overzicht bronnen
sortable: ascending
columnHeaders:
 - title: Nummer
  sort: ascending
 - title: Bron
  sort: true
 - title: Uitleg
  sort: true
rowContent:
 - rowHeader: 1
  bron: Omgevingsbesluit
  uitleg: Omgevingsbesluit
 - rowHeader: 2
  bron: Omgevingswet
  uitleg: Omgevingswet
 - rowHeader: 3
  bron: VNGBegrippenkaderGemeenten
  uitleg: Dit is de bron waar alle VNG begrippen op gebaseerd zijn.
 - rowHeader: 4
  bron: BesluitActiviteitenLeefomgeving
  uitleg: Besluit Activiteiten Leefomgeving
/* Descending */
__title: Sortable descending
modifier: table
caption: Overzicht bronnen
sortable: descending
columnHeaders:
 - title: Nummer
  sort: descending
 - title: Bron
  sort: true
 - title: Uitleg
  sort: true
rowContent:
 - rowHeader: 4
  bron: BesluitActiviteitenLeefomgeving
  uitleg: Besluit Activiteiten Leefomgeving
 - rowHeader: 3
  bron: VNGBegrippenkaderGemeenten
  uitleg: Dit is de bron waar alle VNG begrippen op gebaseerd zijn.
 - rowHeader: 2
  bron: Omgevingswet
  uitleg: Omgevingswet
 - rowHeader: 1
  bron: Omgevingsbesluit
  uitleg: Omgevingsbesluit
/* Viewport Responsive */
__title: Viewport responsive
modifier: table
caption: Data overzicht
responsiveModifier: dso-table-responsive
columnHeaders:
 - title: Nummer
 - title: Link
 - title: Beschrijving
rowContent:
 - col1: 1
  col2: Omgevingsbesluit
  col3: >-
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin leo ligula,
   tempor in tincidunt ac, viverra quis nisi. Integer imperdiet pretium ex
   sed eleifend. Vestibulum quam turpis, mattis scelerisque ligula ut,
   aliquam bibendum ex. Aliquam et erat a magna venenatis tempor. Sed euismod
   pulvinar gravida. Sed eu felis vitae quam lobortis mollis. Etiam congue
   tristique sapien sed pretium. Vestibulum volutpat eu tortor id dignissim.
   Fusce eget nisl libero. Duis quis turpis vitae lorem vestibulum luctus sed
   sed lorem. Phasellus aliquet suscipit ultrices. Suspendisse ullamcorper,
   eros quis luctus porta, velit sapien egestas nunc, et venenatis sem sapien
   quis elit. Proin euismod ligula nisi, quis sagittis neque consectetur
   eget. Sed magna odio, dictum eget efficitur vitae, tempus vel risus.
   Pellentesque quis ligula id elit pharetra tempus. Cras sit amet lorem non
   augue lobortis efficitur.
 - col1: 2
  col2: Omgevingswet
  col3: >-
   Pellentesque consequat nibh vel rutrum accumsan. Etiam eu laoreet leo, non
   eleifend enim. Curabitur non nisi in nisl gravida pellentesque. Donec
   lacinia turpis a ante sodales, eget feugiat sem fringilla. Aenean ligula
   mi, elementum sed tellus et, eleifend faucibus velit. Morbi vitae sem quis
   felis tempor consectetur sit amet nec diam. Vestibulum ante ipsum primis
   in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam dolor
   sem, pretium eget eleifend nec, lacinia ut lacus. Nullam sapien felis,
   porttitor tincidunt elementum at, pellentesque sit amet orci. Donec ac
   imperdiet magna, sit amet tempor leo. Nam tincidunt massa erat, eget
   ultrices risus elementum at.
 - col1: 3
  col2: VNGBegrippenkaderGemeenten
  col3: >-
   Ut luctus purus ac lectus ultrices, id mattis quam pharetra. Nullam at
   imperdiet tortor. Vestibulum eu cursus nisl, ut porta quam. Ut egestas a
   ante sit amet varius. Quisque sit amet tempor lorem. In dictum velit dui,
   vitae cursus erat vulputate sagittis. Vivamus sed dui placerat,
   scelerisque justo gravida, fermentum turpis. Nulla facilisi. Nunc
   tristique tellus sed elit viverra condimentum at nec turpis. Praesent
   imperdiet varius dictum. Maecenas ac rutrum odio.
 - col1: 4
  col2: BesluitActiviteitenLeefomgeving
  col3: >-
   Quisque sed felis enim. Duis et ultricies ex, eu interdum turpis. Duis id
   aliquam arcu. Ut auctor risus sit amet elit fringilla malesuada. Quisque
   quis commodo est. Maecenas ac ante id ligula dictum elementum. Vestibulum
   a justo ipsum. Mauris ut turpis suscipit, pharetra ante ac, lobortis
   ligula. Vestibulum eget sapien sit amet mauris cursus hendrerit. Etiam
   fermentum elit eget posuere feugiat. Pellentesque convallis tristique
   odio, eget laoreet erat dictum a. Cras ac tortor maximus, iaculis libero
   iaculis, pellentesque sem. Nam pretium, lorem quis scelerisque varius,
   tortor tellus tincidunt arcu, in lacinia leo nunc at nisl. Integer posuere
   neque quis luctus blandit.
/* Horizontal Scrolling */
__title: Tabel breder dan zijn container
modifier: table
caption: Data overzicht
responsiveModifier: dso-table-scroll-container
columnHeaders:
 - title: Nummer
 - title: Link
 - title: Beschrijving
rowContent:
 - col1: 1
  col2: Omgevingsbesluit
  col3: >-
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin leo ligula,
   tempor in tincidunt ac, viverra quis nisi. Integer imperdiet pretium ex
   sed eleifend. Vestibulum quam turpis, mattis scelerisque ligula ut,
   aliquam bibendum ex. Aliquam et erat a magna venenatis tempor. Sed euismod
   pulvinar gravida. Sed eu felis vitae quam lobortis mollis. Etiam congue
   tristique sapien sed pretium. Vestibulum volutpat eu tortor id dignissim.
   Fusce eget nisl libero. Duis quis turpis vitae lorem vestibulum luctus sed
   sed lorem. Phasellus aliquet suscipit ultrices. Suspendisse ullamcorper,
   eros quis luctus porta, velit sapien egestas nunc, et venenatis sem sapien
   quis elit. Proin euismod ligula nisi, quis sagittis neque consectetur
   eget. Sed magna odio, dictum eget efficitur vitae, tempus vel risus.
   Pellentesque quis ligula id elit pharetra tempus. Cras sit amet lorem non
   augue lobortis efficitur.
 - col1: 2
  col2: Omgevingswet
  col3: >-
   Pellentesque consequat nibh vel rutrum accumsan. Etiam eu laoreet leo, non
   eleifend enim. Curabitur non nisi in nisl gravida pellentesque. Donec
   lacinia turpis a ante sodales, eget feugiat sem fringilla. Aenean ligula
   mi, elementum sed tellus et, eleifend faucibus velit. Morbi vitae sem quis
   felis tempor consectetur sit amet nec diam. Vestibulum ante ipsum primis
   in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam dolor
   sem, pretium eget eleifend nec, lacinia ut lacus. Nullam sapien felis,
   porttitor tincidunt elementum at, pellentesque sit amet orci. Donec ac
   imperdiet magna, sit amet tempor leo. Nam tincidunt massa erat, eget
   ultrices risus elementum at.
 - col1: 3
  col2: VNGBegrippenkaderGemeenten
  col3: >-
   Ut luctus purus ac lectus ultrices, id mattis quam pharetra. Nullam at
   imperdiet tortor. Vestibulum eu cursus nisl, ut porta quam. Ut egestas a
   ante sit amet varius. Quisque sit amet tempor lorem. In dictum velit dui,
   vitae cursus erat vulputate sagittis. Vivamus sed dui placerat,
   scelerisque justo gravida, fermentum turpis. Nulla facilisi. Nunc
   tristique tellus sed elit viverra condimentum at nec turpis. Praesent
   imperdiet varius dictum. Maecenas ac rutrum odio.
 - col1: 4
  col2: BesluitActiviteitenLeefomgeving
  col3: >-
   Quisque sed felis enim. Duis et ultricies ex, eu interdum turpis. Duis id
   aliquam arcu. Ut auctor risus sit amet elit fringilla malesuada. Quisque
   quis commodo est. Maecenas ac ante id ligula dictum elementum. Vestibulum
   a justo ipsum. Mauris ut turpis suscipit, pharetra ante ac, lobortis
   ligula. Vestibulum eget sapien sit amet mauris cursus hendrerit. Etiam
   fermentum elit eget posuere feugiat. Pellentesque convallis tristique
   odio, eget laoreet erat dictum a. Cras ac tortor maximus, iaculis libero
   iaculis, pellentesque sem. Nam pretium, lorem quis scelerisque varius,
   tortor tellus tincidunt arcu, in lacinia leo nunc at nisl. Integer posuere
   neque quis luctus blandit.