Documentatie voor developers

Als developer wil je voorkomen dat er dubbel werk uitgevoerd wordt. De toolkit geeft een css basis met alle Doโ€™s and Dontโ€™s over het front-end ontwerp. Neem de documentatie paginaโ€™s over lay-out, kleur, en typography door.

Speciale aandacht is vereist voor de digitale toegankelijkheid, dit is een onderwerp met een grote invloed op de bouw van het beoogde platform.

Web Components ๐Ÿš€

We zijn bezig met het aanbieden van Web Components. Tijdens dit traject markeren we in het overzicht de componenten die als Web Component beschikbaar zijn met een ๐Ÿš€(raket). Bij deze componenten worden in plaats van het tabblad โ€œHTMLโ€, waarin tot nu toe de markup voorschriften werden gedocumenteerd, twee tabbladen aangeboden:

 • een โ€œUsageโ€ tabblad, met het voorschrift voor het custom element;
 • een โ€œMarkupโ€ tabblad, met het voorschrift voor de klassieke HTML markup;

Voor meer informatie over dit traject, zie #827.

Het DSO Toolkit ecosysteem levert een aantal NPM packages:

 • dso-toolkit - De basis package voor de styling.
 • @dso-toolkit/sources - De basis van het DSO Design System.
 • @dso-toolkit/core - Web Components.
 • @dso-toolkit/react - React bindings voor de Web Components uit @dso-toolkit/core.

Van oudsher is dso-toolkit de NPM package waar applicaties mee werden gebouwd. De NPM package bevat niet alleen de gecompileerde CSS maar ook de SCSS, documentatie en de Fractal componenten bibliotheek.

Deprecation notice dso-toolkit

Nu we begonnen zijn met het aanbieden van Web Components zijn we dso-toolkit aan het splitsen. Op termijn zal de dso-toolkit package worden deprecated en moeten implementatoren overstappen naar @dso-toolkit/core (Eventueel met Framework bindings), @dso-toolkit/css of @dso-toolkit/sources.

Assets

Voor het maken van Web Components maken we gebruik van StencilJS. StencilJS is een compiler die Web Components genereert. Tijdens de runtime van de Web Components is er geen StencilJS nodig of actief. Tijdens het compilen van de componenten zorgen we ervoor dat de assets worden inlined, en waar nodig zelfs tree-shakable.

Getting started

De DSO Toolkit kan in verschillende gradaties gebruikt worden:

CSS only

De markup moet conform de voorschriften worden gegenereerd.

NPM

npm install dso-toolkit

CSS file: node_modules/dso-toolkit/dist/toolkit/styles/dso.css

Bij een omgeving met webpack of Rollup:

import 'dso-toolkit/dist/toolkit/styles/dso.css';

Let op verwijzingen naar assets bij het handmatig kopiรซren.

CDN

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.dso-toolkit.nl/[master|VERSION]/styles/dso.css" />

CSS + Web Components

Voor componenten waar een Web Component voor bestaat kan direct het Web Component worden aangeroepen. De CSS is nodig voor globale styling en voor componenten waar (nog) geen Web Component voor is

Zie instructies voor CSS, daarnaast:

NPM

npm install @dso-toolkit/core
import { defineCustomElements } from '@dso-toolkit/core';

defineCustomElements();

CDN

<script type="module" src="https://cdn.dso-toolkit.nl/[master|VERSION]/core/dso-toolkit.esm.js"></script>
<script nomodule src="https://cdn.dso-toolkit.nl/[master|VERSION]/core/dso-toolkit.js"></script>

CSS + Web Components + Framework specific bindings

Als er gebruik wordt gemaakt van React heeft deze methode de voorkeur. Op dit moment is er alleen een React binding. Dit zijn gegenereerde React componenten die het bijbehorende Web Component aanroept. Het voordeel is dat voor non-scalar data (geen tekst of nummer) geen wrapper componenten hoeven worden geschreven. Zie de Stencil Documentatie voor meer informatie: https://stenciljs.com/docs/overview.

Zie instructies voor CSS, daarnaast:

npm install @dso-toolkit/core @dso-toolkit/react

@dso-toolkit/react heeft een peer dependency op @dso-toolkit/core, vandaar dat deze expliciet in het project als dependency opgenomen moet worden.

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

// Bundle de CSS uit dso-toolkit
import 'dso-toolkit/dist/toolkit/styles/dso.css';

// Bundle de Web Components uit @dso-toolkit/core
import { defineCustomElements, setAssetPath } from '@dso-toolkit/core';

// Gebruik de React wrappers voor de Web Components
import { DsoAlert, DsoDatePicker } from '@dso-toolkit/react';

ReactDOM.render(
 <React.StrictMode>
  <App />
 </React.StrictMode>,
 document.getElementById('root')
);

setAssetPath(document.baseURI); // Nodig voor het resolven van assets
defineCustomElements(); // Registreer de Web Components

function App() {
 const [date, setDate] = useState({});

 return (
  <>
   {/* Gebruik <DsoDatePicker> en NIET <dso-date-picker> */}
   <DsoDatePicker value={date.value} onDateChange={e => setDate(e.detail)} />
   <pre>{JSON.stringify(date || 'change date')}</pre>
  </>
 );
}