Subtitel

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<!-- Default -->
<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <div class="dso-login">
        <a href="" class="dso-tertiary">
          <dso-icon icon="user"></dso-icon><span>Inloggen</span>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <nav class="dso-navbar">

    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle dso-secondary" aria-expanded="false">
        <dso-icon icon="bars"></dso-icon>
        <span class="sr-only">Menu</span>
      </button>
    </div>

    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li>
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Vergunningcheck
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Aanvragen
        </a>
      </li>
      <li class="dso-active">
        <a href="#" aria-current="page">
          Regels op de kaart
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Mijn Omgevingsloket
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>

  <nav aria-label="U bevindt zich hier:">
    <ol class="breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
      <li itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="#">
          <span itemprop="name">Home</span>
        </a>
        <meta itemprop="position" content="1" />
      </li>
      <li class="active" aria-current="page" itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <span itemprop="name">Checken</span>
        <meta itemprop="position" content="2" />
      </li>
    </ol>
  </nav>

</header>

<main>
  <h1>Stelselcatalogus Omgevingswet</h1>
  <p role="doc-subtitle">Subtitel</p>

  <h2>Stelselcatalogus Omgevingswet</h2>
  <p>De Stelselcatalogus Omgevingswet (DSO StelselCatalogus) is een online naslagwerk en dient als ondersteunend binnen de DSO-LV. In de DSO StelselCatalogus kunt u begrippen, activiteiten, werkzaamheden, waardelijsten en informatieproducten vinden die bruikbaar zijn binnen de DSO Keten en afkomstig uit diverse domeinen.</p>

</main>
<!-- Subtitel Before Text -->
<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <div class="dso-login">
        <a href="" class="dso-tertiary">
          <dso-icon icon="user"></dso-icon><span>Inloggen</span>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <nav class="dso-navbar">

    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle dso-secondary" aria-expanded="false">
        <dso-icon icon="bars"></dso-icon>
        <span class="sr-only">Menu</span>
      </button>
    </div>

    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li>
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Vergunningcheck
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Aanvragen
        </a>
      </li>
      <li class="dso-active">
        <a href="#" aria-current="page">
          Regels op de kaart
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Mijn Omgevingsloket
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>

  <nav aria-label="U bevindt zich hier:">
    <ol class="breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
      <li itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="#">
          <span itemprop="name">Home</span>
        </a>
        <meta itemprop="position" content="1" />
      </li>
      <li class="active" aria-current="page" itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <span itemprop="name">Checken</span>
        <meta itemprop="position" content="2" />
      </li>
    </ol>
  </nav>

</header>

<main>
  <h1>Stelselcatalogus Omgevingswet</h1>
  <p role="doc-subtitle">Subtitel</p>

  <p>De Stelselcatalogus Omgevingswet (DSO StelselCatalogus) is een online naslagwerk en dient als ondersteunend binnen de DSO-LV. In de DSO StelselCatalogus kunt u begrippen, activiteiten, werkzaamheden, waardelijsten en informatieproducten vinden die bruikbaar zijn binnen de DSO Keten en afkomstig uit diverse domeinen.</p>

</main>
<!-- Subtitel Before Definition List -->
<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <div class="dso-login">
        <a href="" class="dso-tertiary">
          <dso-icon icon="user"></dso-icon><span>Inloggen</span>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <nav class="dso-navbar">

    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle dso-secondary" aria-expanded="false">
        <dso-icon icon="bars"></dso-icon>
        <span class="sr-only">Menu</span>
      </button>
    </div>

    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li>
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Vergunningcheck
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Aanvragen
        </a>
      </li>
      <li class="dso-active">
        <a href="#" aria-current="page">
          Regels op de kaart
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Mijn Omgevingsloket
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>

  <nav aria-label="U bevindt zich hier:">
    <ol class="breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
      <li itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="#">
          <span itemprop="name">Home</span>
        </a>
        <meta itemprop="position" content="1" />
      </li>
      <li class="active" aria-current="page" itemscope="" itemprop="itemListElement" itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <span itemprop="name">Checken</span>
        <meta itemprop="position" content="2" />
      </li>
    </ol>
  </nav>

</header>

<main>
  <h1>Stelselcatalogus Omgevingswet</h1>
  <p role="doc-subtitle">Subtitel</p>

  <h2>Stelselcatalogus Omgevingswet</h2>
  <p>De Stelselcatalogus Omgevingswet (DSO StelselCatalogus) is een online naslagwerk en dient als ondersteunend binnen de DSO-LV. In de DSO StelselCatalogus kunt u begrippen, activiteiten, werkzaamheden, waardelijsten en informatieproducten vinden die bruikbaar zijn binnen de DSO Keten en afkomstig uit diverse domeinen.</p>

  <dl class="dso-bordered">

    <dt>Thema<span class="sr-only">:<span></dt>
    <dd>Wonen</dd>
    <dd>Werken</dd>
    <dt>Regelkwalificatie<span class="sr-only">:<span></dt>
    <dd>Instructieregels</dd>
  </dl>

</main>
{% render '@header' %}

<main>
 <h1>Stelselcatalogus Omgevingswet</h1>
 {% render '@subtitle', {subtitle: 'Subtitel' } %}
 {% if content %}
  {{ content | safe }}
 {% endif %}
 {% if definitionList %}
  {% render '@definition-list', definitionList %}
 {% endif %}
</main>
/* Default */
__title: Subtitel voor een heading
content: >
 <h2>Stelselcatalogus Omgevingswet</h2>

 <p>De Stelselcatalogus Omgevingswet (DSO StelselCatalogus) is een online
 naslagwerk en dient als ondersteunend binnen de DSO-LV. In de DSO
 StelselCatalogus kunt u begrippen, activiteiten, werkzaamheden, waardelijsten
 en informatieproducten vinden die bruikbaar zijn binnen de DSO Keten en
 afkomstig uit diverse domeinen.</p>
/* Subtitel Before Text */
__title: Subtitel voor een paragraaf
content: >
 <p>De Stelselcatalogus Omgevingswet (DSO StelselCatalogus) is een online
 naslagwerk en dient als ondersteunend binnen de DSO-LV. In de DSO
 StelselCatalogus kunt u begrippen, activiteiten, werkzaamheden, waardelijsten
 en informatieproducten vinden die bruikbaar zijn binnen de DSO Keten en
 afkomstig uit diverse domeinen.</p>
/* Subtitel Before Definition List */
__title: Subtitel voor een Definitie Lijst
content: >
 <h2>Stelselcatalogus Omgevingswet</h2>

 <p>De Stelselcatalogus Omgevingswet (DSO StelselCatalogus) is een online
 naslagwerk en dient als ondersteunend binnen de DSO-LV. In de DSO
 StelselCatalogus kunt u begrippen, activiteiten, werkzaamheden, waardelijsten
 en informatieproducten vinden die bruikbaar zijn binnen de DSO Keten en
 afkomstig uit diverse domeinen.</p>
definitionList:
 modifier: dso-bordered
 definitions:
  - term: Thema
   useSrOnlyColon: true
   descriptions:
    - description: Wonen
    - description: Werken
  - term: Regelkwalificatie
   useSrOnlyColon: true
   descriptions:
    - description: Instructieregels