Omgevingsoverleg

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<main>
  <form>
    <div class="dso-app-heading">

      <h1>Aanvraag Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>

      <h2 class="dso-steps-indicator">
        7. Verzoeken indienen

        <span class="dso-step">
          Stap 7/7
        </span>

      </h2>

    </div>

    <fieldset class="form-group dso-radios dso-inline" aria-describedby="infoTextId_verzoek">
      <legend class="sr-only">Wilt u uw verzoeken definitief of als Omgevingsoverleg indienen?</legend>
      <div class="dso-label-container">
        <span class="control-label" aria-hidden="true">
          Wilt u uw verzoeken definitief of als Omgevingsoverleg indienen?
        </span>

        <div class="dso-info" id="infoTextId_verzoek">

          <div class="dso-rich-content">
            <p>
              Als u wilt, kunt u een aanvraag doen voor een Omgevingsoverleg. Het Omgevingsoverleg is een zorgvuldig proces waarin u uw plan bespreekt met uw gemeente, waterschap of provincie en andere betrokkenen. Samen kijkt u dan naar hoe haalbaar uw plan is, en hoe u uw plan het beste mogelijk kunt maken. Bij elk verzoek staat aangegeven of het mogelijk is om een Omgevingsoverleg in te dienen.
            </p>
            <p>
              Twijfelt u over uw plan, of heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw gemeente, waterschap of provincie.
            </p>
            <p>
              Let op: kijk altijd eerst op de website van <em>Gemeente Den Haag</em> voor de mogelijke kosten van een Omgevingsoverleg.
            </p>

          </div>
        </div>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="verzoek-0" name="verzoek" value="Omgevingsoverleg">
          <label for="verzoek-0">
            Omgevingsoverleg
          </label>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="verzoek-1" name="verzoek" value="definitiefverzoek">
          <label for="verzoek-1">
            Definitief verzoek
          </label>

        </div>

      </div>
    </fieldset>

    <dl>

      <dt>Verzoek 1:</dt>
      <dd>Object Laan van Eik en Duinen 125, 's-Gravenhage 1</dd>
      <dt>Indienen bij:</dt>
      <dd>Hoogheemraadschap van Delfland</dd>
      <dt>Soort:</dt>
      <dd>Aanvraag vergunning</dd>
      <dt>Bevat:</dt>
      <dd>Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)</dd>
      <dt>Omgevingsoverleg mogelijk:</dt>
      <dd>Nee</dd>
    </dl>

    <dl>

      <dt>Verzoek 2:</dt>
      <dd>Object Laan van Eik en Duinen 125, 's-Gravenhage 2</dd>
      <dt>Indienen bij:</dt>
      <dd>Gemeente Den Haag</dd>
      <dt>Soort:</dt>
      <dd>Melding</dd>
      <dt>Bevat:</dt>
      <dd>Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)</dd>
      <dt>Omgevingsoverleg mogelijk:</dt>
      <dd>Ja</dd>
    </dl>

    <div class="dso-form-buttons">

      <div class="dso-aside">

        <button type="link" class="dso-tertiary">
          <dso-icon icon="chevron-left"></dso-icon><span>Vorige</span>
        </button>

      </div>

      <button type="submit" class="dso-primary"><span>Volgende</span>
        <dso-icon icon="chevron-right"></dso-icon>
      </button>

    </div>

  </form>
</main>
<main>
 <form>
  {% render '@application-heading', appheading %}
  {% render '@form-fieldsets', form %}
  {% render '@definition-list', definitionlist1 %}
  {% render '@definition-list', definitionlist2 %}
  {% render '@form-buttons', {buttons: buttons, asideButtons: asideButtons} %}
 </form>
</main>
appheading:
 title: Aanvraag Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag
 subtitle: 7. Verzoeken indienen
 step: Stap 7/7
form:
 formModifier: form-vertical
 fieldsets:
  - groups:
    - id: verzoek
     inputType: radios
     inline: true
     label: Wilt u uw verzoeken definitief of als Omgevingsoverleg indienen?
     options:
      - value: Omgevingsoverleg
       label: Omgevingsoverleg
      - value: definitiefverzoek
       label: Definitief verzoek
     infoOpen: true
     infoText: |
      <p>
       Als u wilt, kunt u een aanvraag doen voor een Omgevingsoverleg. Het Omgevingsoverleg is een zorgvuldig proces waarin u uw plan bespreekt met uw gemeente, waterschap of provincie en andere betrokkenen. Samen kijkt u dan naar hoe haalbaar uw plan is, en hoe u uw plan het beste mogelijk kunt maken. Bij elk verzoek staat aangegeven of het mogelijk is om een Omgevingsoverleg in te dienen.
      </p>
      <p>
       Twijfelt u over uw plan, of heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw gemeente, waterschap of provincie.
      </p>
      <p>
       Let op: kijk altijd eerst op de website van <em>Gemeente Den Haag</em> voor de mogelijke kosten van een Omgevingsoverleg.
      </p>
     static: true
definitionlist1:
 definitions:
  - term: Verzoek 1
   descriptions:
    - description: Object Laan van Eik en Duinen 125, 's-Gravenhage 1
  - term: Indienen bij
   descriptions:
    - description: Hoogheemraadschap van Delfland
  - term: Soort
   descriptions:
    - description: Aanvraag vergunning
  - term: Bevat
   descriptions:
    - description: Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)
  - term: Omgevingsoverleg mogelijk
   descriptions:
    - description: Nee
definitionlist2:
 definitions:
  - term: Verzoek 2
   descriptions:
    - description: Object Laan van Eik en Duinen 125, 's-Gravenhage 2
  - term: Indienen bij
   descriptions:
    - description: Gemeente Den Haag
  - term: Soort
   descriptions:
    - description: Melding
  - term: Bevat
   descriptions:
    - description: Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)
  - term: Omgevingsoverleg mogelijk
   descriptions:
    - description: Ja
asideButtons:
 - type: link
  modifier: dso-tertiary
  label: Vorige
  icon: chevron-left
buttons:
 - type: submit
  modifier: dso-primary
  label: Volgende
  iconAfter: chevron-right