Form

Component preview opent in nieuw tabblad

Technische opmerkingen:

Een formulier begint altijd met een form-element. Als een form-element ongewenst is kan een element met de class .form worden ingezet. Elke textuele input en select zit in een .form-group. Elk formulier onderdeel is een groep met een label.

Alle elementen zitten in een fieldset met een legend. De legend kan verborgen worden met een .sr-only. De form submit (en eventueel een form reset) staat buiten de fieldset.

 • Een eventuele toelichting zit in een p.dso-help-block. Als er een toelichting is, dient deze met een @aria-describedby aan de werkvorm gekoppeld te worden.
 • Een label bij een textuele input of select eindigt altijd met een dubbele punt.

Buttons worden uitgelijnd afhankelijk van de context:

 • Buttons worden gesorteerd op belangrijkheid van rechts naar links, met de primaire actie aan de rechterkant. Wanneer knoppen gebruikt worden om door een reeks schermen te navigeren, wordt de primaire knop rechts uitgelijnd en de β€˜terug’ actie helemaal links om de navigatie visueel te ondersteunen.
 • Uitgezonderd zijn formulieren met één pagina en gerichte taken, buttons links uitlijnen en sorteren op belangrijkheid van links naar rechts.

De uitzonderingen worden met de modifier .dso-single-page ingezet (op het bovenliggende form of .form, of op .dso-form-buttons zelf).

Extra:

Formuliervalidatie

Het kan zijn dat de gebruiker fouten maakt tijdens het invullen van het formulier. We laten het de gebruiker op twee momenten weten als hij fouten maakt of een verplicht invoerveld overslaat.

Ten eerste wordt een invoerveld gevalideerd als de focus wordt verplaatst. Er verschijnt dan een instructie direct onder het invoerveld. En als tweede op het moment dat de gebruiker op de β€œsubmit”-button klikt. Zet dan een samenvatting in een alert boven het formulier. Voorzie tegelijk de fout ingevulde invoervelden van inline validatie. Zet de focus in het eerste foutieve invoerveld. Om snel te kunnen navigeren, wordt er in de alert/samenvatting een lijst met anchor links opgenomen naar de betreffende invoervelden.

Inline validatie

Verplichte velden Op het moment dat de gebruiker focus verplaatst uit het verplichte invoerveld of het formulier indient, verschijnt er een foutmelding direct onder het betreffende invoerveld: dit is een .dso-message waar met @aria-describedby naar verwezen moet worden. Deze vorm van validatie wordt toegepast op alle formulierelementen.

 • Voorkom dat inline-validatie op focus wordt weergegeven. In dit geval wordt de foutmelding al weergegeven zonder dat de gebruiker begonnen is met typen.
 • Valideer niet na elk getypt teken. Deze aanpak verhoogt niet alleen het aantal onnodige validatiepogingen, maar frustreert gebruikers ook. Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel:
  • Het is handig om inline te valideren terwijl de gebruiker typt bij het maken van een wachtwoord. Zo controleert u of het wachtwoord voldoet aan de eisen.
  • Als een gebruiker een gebruikersnaam maakt, om te controleren of een naam beschikbaar is.
  • Als een gebruiker een bericht typt met een tekenlimiet.

Formulier met verplichte invoervelden

Verplicht invoerformaat Net als de verplichte velden kunnen er ook verplichte invoerformaten zijn. Bijvoorbeeld een e-mailadres wat de vorm naam@domein.nl moet hebben. Het is belangrijk om vΓ³Γ³r het invoerveld duidelijk te maken wat de eisen zijn aan de invoer, Γ³f automatisch de invoer te corrigeren. Bijvoorbeeld: Postcode (1234 AB). Het beste is om de instructie binnen het labelelement te plaatsen zodat de instructie wordt voorgelezen als de bezoeker op het invoerveld staat.

Formulier met verplicht invoerformaat

Toegankelijkheid meldingen

De formulierwerkvormen kunnen voorzien worden van een:

 • foutmelding (een .dso-message)
 • invoer hulptekst (een .dso-help-block)
 • vaste toelichting (een .dso-info)

Al deze onderdelen dienen een uniek id te krijgen, en daarnaar wordt verwezen met een aria-describedby attribuut vanuit:

 • als het een β€˜simpele’ inputvorm is: de input zelf (of textarea of select)
 • als het een complexe groepsvorm is (zoals radios en checkboxes): de fieldset

Alerts

Als het formulier wordt ingediend en er zijn invoervelden niet of niet juist ingevuld, verschijnt er een alert boven het formulier. De alert krijgt een role="alert", zodat het direct door screenreaders wordt voorgelezen. In de alert staan één of meerdere anchor links naar de invoervelden. Zodra een invoerveld is gecorrigeerd, verdwijnt deze uit de melding.

Formulier alert Formulier alert met samenvatting

Formulier met accordions

Als het formulier accordions gebruikt, moet het duidelijk zijn waar de fout ingevulde invoervelden zich bevinden. Hiervoor tonen we een indicator-icoon op de betreffende accordion heading. Let op: bij geneste accordions moet ook de bovenliggende accordion een icoon krijgen. Zo is het fout ingevulde invoerveld te herleiden als de accordion is dichtgeklapt.

Formulier met accordions

Bronvermelding

<!-- Form Vertical -->
<form>

  <fieldset>
    <legend>Contact</legend>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text dso-required">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-vertical-voornaam" class="control-label">
          Voornaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-vertical-voornaam" class="form-control" required>

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-vertical-achternaam" class="control-label">
          Achternaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-vertical-achternaam" class="form-control" aria-describedby="helpTextId_form-vertical-achternaam">

        <p class="dso-help-block" id="helpTextId_form-vertical-achternaam">Mag ook de familienaam zijn</p>

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-static">
      <div class="dso-label-container">
        <span class="control-label">Geslacht</span>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        Man

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text has-feedback">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-vertical-geboortedatum" class="control-label">
          Geboortedatum
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-vertical-geboortedatum" class="form-control">

        <span class="form-control-feedback" aria-hidden="true">
          <dso-icon icon="calendar"></dso-icon>
        </span>

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-email dso-required">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-vertical-email" class="control-label">
          E-mailadres
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="email" id="form-vertical-email" class="form-control" required>

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-vertical-password" class="control-label">
          Wachtwoord
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-vertical-password" class="form-control">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-vertical-password_bevestig" class="control-label">
          Wachtwoord (bevestig)
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-vertical-password_bevestig" class="form-control">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-confirm">
      <div class="dso-field-container">

        <div class="dso-selectable">
          <input type="checkbox" id="form-vertical-nieuwsbrief" name="nieuwsbrief" aria-describedby="helpTextId_form-vertical-nieuwsbrief">
          <label for="form-vertical-nieuwsbrief">
            Stuur mij de maandelijkse nieuwsbrief
          </label>

        </div>

        <p class="dso-help-block" id="helpTextId_form-vertical-nieuwsbrief">Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met derden</p>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Bijlagen</legend>

    <fieldset class="form-group dso-files">
      <legend class="sr-only"></legend>
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-vertical-documenten" class="control-label" aria-hidden="true">

        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <ul class="dso-filelist">

          <li>
            <div class="dso-filename" id="form-vertical-documenten-file-filename-0">
              Schetsen_en_foto&#39;s_1.pdf
            </div>

            <div class="dso-selectable dso-confidential">
              <input type="checkbox" id="form-vertical-documenten-input-confirm-0" name="form-vertical-documenten-input-confirm-0" aria-describedby="form-vertical-documenten-file-filename-0">
              <label for="form-vertical-documenten-input-confirm-0">
                Vertrouwelijk
              </label>

            </div>

            <button type="button" aria-describedby="form-vertical-documenten-file-filename-0" class="dso-tertiary dso-remove"><span>Verwijder document</span></button>
          </li>

          <li>
            <div class="dso-filename" id="form-vertical-documenten-file-filename-1">
              Bijlagen_hoveniersbedrijf_de_heggeschaar_hoveniers.jpg
            </div>

            <div class="dso-selectable dso-confidential">
              <input type="checkbox" id="form-vertical-documenten-input-confirm-1" name="form-vertical-documenten-input-confirm-1" aria-describedby="form-vertical-documenten-file-filename-1" checked>
              <label for="form-vertical-documenten-input-confirm-1">
                Vertrouwelijk
              </label>

            </div>

            <dso-icon icon="status-warning"></dso-icon>

            <button type="button" aria-describedby="form-vertical-documenten-file-filename-1" class="dso-tertiary dso-remove"><span>Verwijder document</span></button>
          </li>

        </ul>

        <dso-alert status="warning">
          <div class="dso-rich-content">
            <p>U vraagt of wij een document vertrouwelijk willen behandelen. Hiervoor moet u twee dingen doen:</p>
            <ol>
              <li>Voeg ook een publiceerbaar document zonder vertrouwelijke informatie toe.</li>
              <li>Geef per document de reden op als toelichting op het verzoek in de laatste stap van uw aanvraag.</li>
            </ol>
            <p>Er zal worden beoordeeld of uw vraag terecht is. U krijgt hiervan bericht.</p>
          </div>
        </dso-alert>

        <!-- To use an input type="file" element -->
        <div class="dso-file-upload">
          <input type="file" id="form-vertical-documenten-file-upload" />
          <label class="dso-secondary" for="form-vertical-documenten-file-upload">
            <dso-icon icon="plus"></dso-icon><span>Document toevoegen</span>
          </label>
        </div>

      </div>

      <!-- Or to trigger the upload using a button element (not recommended) -->
      <!--
  <button type="button"
 
 class="dso-tertiary"><dso-icon icon="plus"></dso-icon><span >Document toevoegen</span></button>

 -->
    </fieldset>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Beleg</legend>

    <div class="form-group dso-select dso-multiple">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-vertical-beleg" class="control-label">
          Beleg
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <select id="form-vertical-beleg" class="form-control" multiple>

          <optgroup label="Vlees">

            <option value="worst">Worst</option>

            <option value="salami">Salami</option>

            <option value="geit">Geit</option>

          </optgroup>

          <optgroup label="Vis">

            <option value="zalm">Zalm</option>

            <option value="makreel">Makreel</option>

          </optgroup>

        </select>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Auto merk</legend>

    <div class="form-group dso-select">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-vertical-auto_merk" class="control-label">
          Type auto
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <select id="form-vertical-auto_merk" class="form-control">

          <optgroup label="Europees">

            <option value="alfa">Alfa Romeo</option>

            <option value="fiat">Fiat</option>

            <option value="mercedes" selected>Mercedes</option>

            <option value="volkswagen">Volkswagen</option>

          </optgroup>

        </select>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Filter op type</legend>

    <div class="form-group dso-form-group-search-bar">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-vertical-filter_type" class="control-label">
          Type
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <div class="dso-search-bar">
          <div class="dso-search-bar-input">

            <span class="dso-search-icon" aria-hidden="true"></span><input type="text" id="form-vertical-filter_type" placeholder="Bv. GTI" />

            <button type="button">
              Zoekopdracht legen
            </button>

          </div>
          <button type="button" class="dso-secondary sr-only">
            Button

          </button>
        </div>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Aanhanger</legend>

    <fieldset class="form-group dso-radios">
      <legend class="sr-only">Welke aanhanger</legend>
      <div class="dso-label-container">
        <span class="control-label" aria-hidden="true">
          Welke aanhanger
        </span>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-vertical-aanhanger-0" name="aanhanger" value="bak">
          <label for="form-vertical-aanhanger-0">
            Bak
          </label>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-vertical-aanhanger-1" name="aanhanger" value="caravan" checked>
          <label for="form-vertical-aanhanger-1">
            Caravan
          </label>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-vertical-aanhanger-2" name="aanhanger" value="fietsendrager">
          <label for="form-vertical-aanhanger-2">
            Fietsendrager
          </label>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-vertical-aanhanger-3" name="aanhanger" value="oplegger">
          <label for="form-vertical-aanhanger-3">
            Oplegger
          </label>

        </div>

      </div>
    </fieldset>

    <fieldset class="form-group dso-checkboxes">
      <legend class="sr-only">Maak een keuze</legend>
      <div class="dso-label-container">
        <span class="control-label" aria-hidden="true">
          Maak een keuze
        </span>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <div class="dso-selectable">
          <input type="checkbox" id="form-vertical-input-checkbox-0" name="input-checkbox" value="1">
          <label for="form-vertical-input-checkbox-0">
            een
          </label>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="checkbox" id="form-vertical-input-checkbox-1" name="input-checkbox" value="2">
          <label for="form-vertical-input-checkbox-1">
            twee
          </label>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="checkbox" id="form-vertical-input-checkbox-2" name="input-checkbox" value="3">
          <label for="form-vertical-input-checkbox-2">
            drie
          </label>

        </div>

      </div>
    </fieldset>

    <div class="form-group dso-input-number">
      <div class="dso-label-container">

        <label for="form-vertical-input-number-voorbeeld" class="control-label">
          Aantal
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <div class="dso-input-number">

          <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only"></span>
            <dso-icon icon="minus-square"></dso-icon>
          </button>

          <input type="number" id="form-vertical-input-number-voorbeeld" readonly tabindex="-1" class="dso-input-step-counter" value="0">
          <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only"></span>
            <dso-icon icon="plus-square"></dso-icon>
          </button>

        </div>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Vraag</legend>

    <div class="form-group dso-textarea">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-vertical-gekke_vraag" class="control-label">
          Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de deur?
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <textarea class="form-control" id="form-vertical-gekke_vraag" aria-describedby="helpTextId_form-vertical-gekke_vraag" rows="5"></textarea>

        <p class="dso-help-block" id="helpTextId_form-vertical-gekke_vraag">Deze vraag heeft een toelichting</p>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Vraag met infobutton</legend>

    <fieldset class="form-group dso-radios">
      <legend class="sr-only">Soms laat de vraagstelling aan duidelijkheid te wensen over. Wenst u een toelichting hierop?</legend>
      <div class="dso-label-container">
        <span class="control-label" aria-hidden="true">
          Soms laat de vraagstelling aan duidelijkheid te wensen over. Wenst u een toelichting hierop?
        </span>

        <button type="button" class="btn dso-info-button" aria-expanded="false">
          <span class="sr-only">Toelichting bij vraag</span>
        </button>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-vertical-input-radio-infobutton-0" name="input-radio-infobutton" value="1" checked>
          <label for="form-vertical-input-radio-infobutton-0">
            ja, de vraagstelling aan duidelijkheid te wensen over, ik wil graag een toelichting hierop
          </label>

          <button type="button" class="btn dso-info-button" aria-expanded="false">
            <span class="sr-only">Toelichting bij antwoord</span>
          </button>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-vertical-input-radio-infobutton-1" name="input-radio-infobutton" value="2">
          <label for="form-vertical-input-radio-infobutton-1">
            nee, het is mij duidelijk
          </label>

        </div>

      </div>
    </fieldset>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Vraag met toelichting uitgeklapt</legend>

    <fieldset class="form-group dso-radios">
      <legend class="sr-only">Toelichting op uw vraag</legend>
      <div class="dso-label-container">
        <span class="control-label" aria-hidden="true">
          Toelichting op uw vraag
        </span>

        <button type="button" class="btn dso-info-button dso-open" aria-expanded="true">
          <span class="sr-only">Toelichting op uw vraag</span>
        </button>

        <div class="dso-info">

          <button type="button">
            <span class="sr-only">Sluiten</span>
          </button>

          <div class="dso-rich-content">
            <h4>Toelichting bij vraag: "Toelichting op uw vraag"</h4>
            <p>Bij verticale formulieren wordt het bij checkboxen en radio's onoverzichtelijk als de toelichting bij de vraag EN opties toont</p>

          </div>
        </div>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-vertical-input-radio-infobutton-open-0" name="input-radio-infobutton-open" value="1" checked>
          <label for="form-vertical-input-radio-infobutton-open-0">
            ja
          </label>

          <button type="button" class="btn dso-info-button" aria-expanded="false">
            <span class="sr-only">Toelichting bij antwoord</span>
          </button>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-vertical-input-radio-infobutton-open-1" name="input-radio-infobutton-open" value="2">
          <label for="form-vertical-input-radio-infobutton-open-1">
            nee
          </label>

        </div>

      </div>
    </fieldset>

  </fieldset>

  <div class="dso-form-buttons">

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span>Annuleren</span></button>

    <button type="submit" class="dso-primary"><span>Verstuur</span></button>

  </div>

</form>
<!-- Form Horizontal -->
<form class="form-horizontal">

  <fieldset>
    <legend>Contact</legend>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text dso-required">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-horizontal-voornaam" class="control-label">
          Voornaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-horizontal-voornaam" class="form-control" required>

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-horizontal-achternaam" class="control-label">
          Achternaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-horizontal-achternaam" class="form-control" aria-describedby="helpTextId_form-horizontal-achternaam">

        <p class="dso-help-block" id="helpTextId_form-horizontal-achternaam">Mag ook de familienaam zijn</p>

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-static">
      <div class="dso-label-container">
        <span class="control-label">Geslacht</span>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        Man

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text has-feedback">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-horizontal-geboortedatum" class="control-label">
          Geboortedatum
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-horizontal-geboortedatum" class="form-control">

        <span class="form-control-feedback" aria-hidden="true">
          <dso-icon icon="calendar"></dso-icon>
        </span>

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-email dso-required">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-horizontal-email" class="control-label">
          E-mailadres
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="email" id="form-horizontal-email" class="form-control" required>

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-horizontal-password" class="control-label">
          Wachtwoord
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-horizontal-password" class="form-control">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-horizontal-password_bevestig" class="control-label">
          Wachtwoord (bevestig)
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-horizontal-password_bevestig" class="form-control">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-confirm">
      <div class="dso-field-container">

        <div class="dso-selectable">
          <input type="checkbox" id="form-horizontal-nieuwsbrief" name="nieuwsbrief" aria-describedby="helpTextId_form-horizontal-nieuwsbrief">
          <label for="form-horizontal-nieuwsbrief">
            Stuur mij de maandelijkse nieuwsbrief
          </label>

        </div>

        <p class="dso-help-block" id="helpTextId_form-horizontal-nieuwsbrief">Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met derden</p>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Bijlagen</legend>

    <fieldset class="form-group dso-files">
      <legend class="sr-only"></legend>
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-horizontal-documenten" class="control-label" aria-hidden="true">

        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <ul class="dso-filelist">

          <li>
            <div class="dso-filename" id="form-horizontal-documenten-file-filename-0">
              Schetsen_en_foto&#39;s_1.pdf
            </div>

            <div class="dso-selectable dso-confidential">
              <input type="checkbox" id="form-horizontal-documenten-input-confirm-0" name="form-horizontal-documenten-input-confirm-0" aria-describedby="form-horizontal-documenten-file-filename-0">
              <label for="form-horizontal-documenten-input-confirm-0">
                Vertrouwelijk
              </label>

            </div>

            <button type="button" aria-describedby="form-horizontal-documenten-file-filename-0" class="dso-tertiary dso-remove"><span>Verwijder document</span></button>
          </li>

          <li>
            <div class="dso-filename" id="form-horizontal-documenten-file-filename-1">
              Bijlagen_hoveniersbedrijf_de_heggeschaar_hoveniers.jpg
            </div>

            <div class="dso-selectable dso-confidential">
              <input type="checkbox" id="form-horizontal-documenten-input-confirm-1" name="form-horizontal-documenten-input-confirm-1" aria-describedby="form-horizontal-documenten-file-filename-1" checked>
              <label for="form-horizontal-documenten-input-confirm-1">
                Vertrouwelijk
              </label>

            </div>

            <dso-icon icon="status-warning"></dso-icon>

            <button type="button" aria-describedby="form-horizontal-documenten-file-filename-1" class="dso-tertiary dso-remove"><span>Verwijder document</span></button>
          </li>

        </ul>

        <dso-alert status="warning">
          <div class="dso-rich-content">
            <p>U vraagt of wij een document vertrouwelijk willen behandelen. Hiervoor moet u twee dingen doen:</p>
            <ol>
              <li>Voeg ook een publiceerbaar document zonder vertrouwelijke informatie toe.</li>
              <li>Geef per document de reden op als toelichting op het verzoek in de laatste stap van uw aanvraag.</li>
            </ol>
            <p>Er zal worden beoordeeld of uw vraag terecht is. U krijgt hiervan bericht.</p>
          </div>
        </dso-alert>

        <!-- To use an input type="file" element -->
        <div class="dso-file-upload">
          <input type="file" id="form-horizontal-documenten-file-upload" />
          <label class="dso-secondary" for="form-horizontal-documenten-file-upload">
            <dso-icon icon="plus"></dso-icon><span>Document toevoegen</span>
          </label>
        </div>

      </div>

      <!-- Or to trigger the upload using a button element (not recommended) -->
      <!--
  <button type="button"
 
 class="dso-tertiary"><dso-icon icon="plus"></dso-icon><span >Document toevoegen</span></button>

 -->
    </fieldset>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Beleg</legend>

    <div class="form-group dso-select dso-multiple">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-horizontal-beleg" class="control-label">
          Beleg
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <select id="form-horizontal-beleg" class="form-control" multiple>

          <optgroup label="Vlees">

            <option value="worst">Worst</option>

            <option value="salami">Salami</option>

            <option value="geit">Geit</option>

          </optgroup>

          <optgroup label="Vis">

            <option value="zalm">Zalm</option>

            <option value="makreel">Makreel</option>

          </optgroup>

        </select>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Auto merk</legend>

    <div class="form-group dso-select">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-horizontal-auto_merk" class="control-label">
          Type auto
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <select id="form-horizontal-auto_merk" class="form-control">

          <optgroup label="Europees">

            <option value="alfa">Alfa Romeo</option>

            <option value="fiat">Fiat</option>

            <option value="mercedes" selected>Mercedes</option>

            <option value="volkswagen">Volkswagen</option>

          </optgroup>

        </select>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Filter op type</legend>

    <div class="form-group dso-form-group-search-bar">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-horizontal-filter_type" class="control-label">
          Type
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <div class="dso-search-bar">
          <div class="dso-search-bar-input">

            <span class="dso-search-icon" aria-hidden="true"></span><input type="text" id="form-horizontal-filter_type" placeholder="Bv. GTI" />

            <button type="button">
              Zoekopdracht legen
            </button>

          </div>
          <button type="button" class="dso-secondary sr-only">
            Button

          </button>
        </div>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Aanhanger</legend>

    <fieldset class="form-group dso-radios">
      <legend class="sr-only">Welke aanhanger</legend>
      <div class="dso-label-container">
        <span class="control-label" aria-hidden="true">
          Welke aanhanger
        </span>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-horizontal-aanhanger-0" name="aanhanger" value="bak">
          <label for="form-horizontal-aanhanger-0">
            Bak
          </label>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-horizontal-aanhanger-1" name="aanhanger" value="caravan" checked>
          <label for="form-horizontal-aanhanger-1">
            Caravan
          </label>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-horizontal-aanhanger-2" name="aanhanger" value="fietsendrager">
          <label for="form-horizontal-aanhanger-2">
            Fietsendrager
          </label>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-horizontal-aanhanger-3" name="aanhanger" value="oplegger">
          <label for="form-horizontal-aanhanger-3">
            Oplegger
          </label>

        </div>

      </div>
    </fieldset>

    <fieldset class="form-group dso-checkboxes">
      <legend class="sr-only">Maak een keuze</legend>
      <div class="dso-label-container">
        <span class="control-label" aria-hidden="true">
          Maak een keuze
        </span>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <div class="dso-selectable">
          <input type="checkbox" id="form-horizontal-input-checkbox-0" name="input-checkbox" value="1">
          <label for="form-horizontal-input-checkbox-0">
            een
          </label>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="checkbox" id="form-horizontal-input-checkbox-1" name="input-checkbox" value="2">
          <label for="form-horizontal-input-checkbox-1">
            twee
          </label>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="checkbox" id="form-horizontal-input-checkbox-2" name="input-checkbox" value="3">
          <label for="form-horizontal-input-checkbox-2">
            drie
          </label>

        </div>

      </div>
    </fieldset>

    <div class="form-group dso-input-number">
      <div class="dso-label-container">

        <label for="form-horizontal-input-number-voorbeeld" class="control-label">
          Aantal
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <div class="dso-input-number">

          <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only"></span>
            <dso-icon icon="minus-square"></dso-icon>
          </button>

          <input type="number" id="form-horizontal-input-number-voorbeeld" readonly tabindex="-1" class="dso-input-step-counter" value="0">
          <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only"></span>
            <dso-icon icon="plus-square"></dso-icon>
          </button>

        </div>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Vraag</legend>

    <div class="form-group dso-textarea">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-horizontal-gekke_vraag" class="control-label">
          Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de deur?
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <textarea class="form-control" id="form-horizontal-gekke_vraag" aria-describedby="helpTextId_form-horizontal-gekke_vraag" rows="5"></textarea>

        <p class="dso-help-block" id="helpTextId_form-horizontal-gekke_vraag">Deze vraag heeft een toelichting</p>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Vraag met infobutton</legend>

    <fieldset class="form-group dso-radios">
      <legend class="sr-only">Soms laat de vraagstelling aan duidelijkheid te wensen over. Wenst u een toelichting hierop?</legend>
      <div class="dso-label-container">
        <span class="control-label" aria-hidden="true">
          Soms laat de vraagstelling aan duidelijkheid te wensen over. Wenst u een toelichting hierop?
        </span>

        <button type="button" class="btn dso-info-button" aria-expanded="false">
          <span class="sr-only">Toelichting bij vraag</span>
        </button>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-horizontal-input-radio-infobutton-0" name="input-radio-infobutton" value="1" checked>
          <label for="form-horizontal-input-radio-infobutton-0">
            ja, de vraagstelling aan duidelijkheid te wensen over, ik wil graag een toelichting hierop
          </label>

          <button type="button" class="btn dso-info-button" aria-expanded="false">
            <span class="sr-only">Toelichting bij antwoord</span>
          </button>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-horizontal-input-radio-infobutton-1" name="input-radio-infobutton" value="2">
          <label for="form-horizontal-input-radio-infobutton-1">
            nee, het is mij duidelijk
          </label>

        </div>

      </div>
    </fieldset>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Vraag met toelichting uitgeklapt</legend>

    <fieldset class="form-group dso-radios">
      <legend class="sr-only">Toelichting op uw vraag</legend>
      <div class="dso-label-container">
        <span class="control-label" aria-hidden="true">
          Toelichting op uw vraag
        </span>

        <button type="button" class="btn dso-info-button dso-open" aria-expanded="true">
          <span class="sr-only">Toelichting op uw vraag</span>
        </button>

        <div class="dso-info">

          <button type="button">
            <span class="sr-only">Sluiten</span>
          </button>

          <div class="dso-rich-content">
            <h4>Toelichting bij vraag: "Toelichting op uw vraag"</h4>
            <p>Bij verticale formulieren wordt het bij checkboxen en radio's onoverzichtelijk als de toelichting bij de vraag EN opties toont</p>

          </div>
        </div>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-horizontal-input-radio-infobutton-open-0" name="input-radio-infobutton-open" value="1" checked>
          <label for="form-horizontal-input-radio-infobutton-open-0">
            ja
          </label>

          <button type="button" class="btn dso-info-button" aria-expanded="false">
            <span class="sr-only">Toelichting bij antwoord</span>
          </button>

        </div>

        <div class="dso-selectable">
          <input type="radio" id="form-horizontal-input-radio-infobutton-open-1" name="input-radio-infobutton-open" value="2">
          <label for="form-horizontal-input-radio-infobutton-open-1">
            nee
          </label>

        </div>

      </div>
    </fieldset>

  </fieldset>

  <div class="dso-form-buttons">

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span>Annuleren</span></button>

    <button type="submit" class="dso-primary"><span>Verstuur</span></button>

  </div>

</form>
<!-- Multi Page -->
<form>

  <fieldset>
    <legend>Contact</legend>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text dso-required">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="multipage-form-voornaam" class="control-label">
          Voornaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="multipage-form-voornaam" class="form-control" required>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <div class="dso-form-buttons">

    <div class="dso-aside">

      <button type="button" class="dso-tertiary">
        <dso-icon icon="angle-left"></dso-icon><span>Vorige stap</span>
      </button>

    </div>

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span>Secondaire actie</span></button>

    <button type="submit" class="dso-primary"><span>Volgende stap</span>
      <dso-icon icon="angle-right"></dso-icon>
    </button>

  </div>

</form>
<!-- Sections -->
<form>

  <fieldset>
    <legend>Contact</legend>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text dso-required">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-with-sections-voornaam" class="control-label">
          Voornaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-with-sections-voornaam" class="form-control" required>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <div class="dso-form-buttons">

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span>Secondaire actie</span></button>

    <button type="submit" class="dso-primary"><span>Primaire actie</span></button>

  </div>

</form>
<!-- Single Page -->
<form class="dso-single-page">

  <fieldset>
    <legend>Invoervelden</legend>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="single-page-form-invoer-veld-1" class="control-label">
          Voornaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="single-page-form-invoer-veld-1" class="form-control">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="single-page-form-invoer-veld-2" class="control-label">
          Achternaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="single-page-form-invoer-veld-2" class="form-control">

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <div class="dso-form-buttons">

    <button type="submit" class="dso-primary"><span>Primaire actie</span></button>

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span>Secondaire actie</span></button>

  </div>

</form>
<!-- Autocomplete -->
<form class="dso-single-page">

  <fieldset>
    <legend>Invoervelden</legend>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-met-autocomplete-voornaam" class="control-label">
          Voornaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-met-autocomplete-voornaam" class="form-control" autocomplete="given-name">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-met-autocomplete-achternaam" class="control-label">
          Achternaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-met-autocomplete-achternaam" class="form-control" autocomplete="family-name">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-met-autocomplete-straat" class="control-label">
          Straat
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-met-autocomplete-straat" class="form-control" autocomplete="address-line1">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-met-autocomplete-huisnummer" class="control-label">
          Huisnummer (plus letter en toevoeging)
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-met-autocomplete-huisnummer" class="form-control" autocomplete="address-line2">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-met-autocomplete-postcode" class="control-label">
          Postcode
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-met-autocomplete-postcode" class="form-control" autocomplete="postal-code">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-met-autocomplete-woonplaats" class="control-label">
          Woonplaats
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="form-met-autocomplete-woonplaats" class="form-control" autocomplete="address-level2">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-tel">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-met-autocomplete-telefoon" class="control-label">
          Telefoon
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="tel" id="form-met-autocomplete-telefoon" class="form-control" autocomplete="tel">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-email">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-met-autocomplete-email" class="control-label">
          Email adres
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="email" id="form-met-autocomplete-email" class="form-control" autocomplete="e-mail">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-select">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="form-met-autocomplete-land" class="control-label">
          Land
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">
        <select id="form-met-autocomplete-land" class="form-control">

          <option value="nl">Nederland</option>

          <option value="be">Belgie</option>

          <option value="de">Duitsland</option>

        </select>

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <div class="dso-form-buttons">

    <button type="submit" class="dso-primary"><span>Primaire actie</span></button>

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span>Secondaire actie</span></button>

  </div>

</form>
<!-- Simple Form -->
<form class="form-horizontal">

  <fieldset class="form-group dso-radios dso-inline">
    <legend class="sr-only">Heeft de dakkapel een plat dak?</legend>
    <div class="dso-label-container">
      <span class="control-label" aria-hidden="true">
        Heeft de dakkapel een plat dak?
      </span>

    </div>
    <div class="dso-field-container">

      <div class="dso-selectable">
        <input type="radio" id="Simpel-form-plat-dak-0" name="plat-dak" value="1">
        <label for="Simpel-form-plat-dak-0">
          Ja
        </label>

      </div>

      <div class="dso-selectable">
        <input type="radio" id="Simpel-form-plat-dak-1" name="plat-dak" value="0">
        <label for="Simpel-form-plat-dak-1">
          Nee
        </label>

      </div>

    </div>
  </fieldset>

  <fieldset class="form-group dso-checkboxes">
    <legend class="sr-only">Wat is de afstand tussen de zijkanten van de dakkapel en de zijranden van het dak?</legend>
    <div class="dso-label-container">
      <span class="control-label" aria-hidden="true">
        Wat is de afstand tussen de zijkanten van de dakkapel en de zijranden van het dak?
      </span>

    </div>
    <div class="dso-field-container">

      <div class="dso-selectable">
        <input type="checkbox" id="Simpel-form-afstand-0" name="afstand">
        <label for="Simpel-form-afstand-0">
          50 cm of minder
        </label>

      </div>

      <div class="dso-selectable">
        <input type="checkbox" id="Simpel-form-afstand-1" name="afstand">
        <label for="Simpel-form-afstand-1">
          meer dan 50 cm
        </label>

      </div>

    </div>
  </fieldset>

  <div class="dso-form-buttons">

    <button type="submit" class="dso-primary"><span>Volgende</span></button>

  </div>

</form>
<!-- Header In Legend -->
<form class="dso-header-in-legend">

  <fieldset>
    <legend>
      <h1>Heading H1</h1>
    </legend>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="header-in-legend-invoer-veld-1" class="control-label">
          Voornaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="header-in-legend-invoer-veld-1" class="form-control">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="header-in-legend-invoer-veld-2" class="control-label">
          Achternaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="header-in-legend-invoer-veld-2" class="form-control">

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>
      <h2>Heading H2</h2>
    </legend>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="header-in-legend-invoer-veld-1" class="control-label">
          Voornaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="header-in-legend-invoer-veld-1" class="form-control">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="header-in-legend-invoer-veld-2" class="control-label">
          Achternaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="header-in-legend-invoer-veld-2" class="form-control">

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>
      <h3>Heading H3</h3>
    </legend>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="header-in-legend-invoer-veld-1" class="control-label">
          Voornaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="header-in-legend-invoer-veld-1" class="form-control">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="header-in-legend-invoer-veld-2" class="control-label">
          Achternaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="header-in-legend-invoer-veld-2" class="form-control">

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>
      <h4>Heading H4</h4>
    </legend>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="header-in-legend-invoer-veld-1" class="control-label">
          Voornaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="header-in-legend-invoer-veld-1" class="form-control">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="header-in-legend-invoer-veld-2" class="control-label">
          Achternaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="header-in-legend-invoer-veld-2" class="form-control">

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>
      <h5>Heading H5</h5>
    </legend>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="header-in-legend-invoer-veld-1" class="control-label">
          Voornaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="header-in-legend-invoer-veld-1" class="form-control">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="header-in-legend-invoer-veld-2" class="control-label">
          Achternaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="header-in-legend-invoer-veld-2" class="form-control">

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>
      <h6>Heading H6</h6>
    </legend>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="header-in-legend-invoer-veld-1" class="control-label">
          Voornaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="header-in-legend-invoer-veld-1" class="form-control">

      </div>
    </div>

    <div class="form-group dso-input dso-input-text">
      <div class="dso-label-container">
        <label for="header-in-legend-invoer-veld-2" class="control-label">
          Achternaam
        </label>

      </div>
      <div class="dso-field-container">

        <input type="text" id="header-in-legend-invoer-veld-2" class="form-control">

      </div>
    </div>

  </fieldset>

  <div class="dso-form-buttons">

    <button type="submit" class="dso-primary"><span>Primaire actie</span></button>

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span>Secondaire actie</span></button>

  </div>

</form>
{% set formPrefix = generateformPrefix(__title, formModifier) %}

<form {{ className(formModifier) }}>
 {% render '@form-fieldsets', {fieldsets: fieldsets, prefix: formPrefix} %}
 {% render '@form-buttons', {buttons: buttons, asideButtons: asideButtons} %}
</form>
/* Form Vertical */
__title: form vertical
fieldsets:
 - legend: Contact
  groups:
   - id: voornaam
    inputType: input
    type: text
    label: Voornaam
    required: true
   - id: achternaam
    inputType: input
    type: text
    label: Achternaam
    helpText: Mag ook de familienaam zijn
   - inputType: static
    label: Geslacht
    value: Man
   - id: geboortedatum
    inputType: input
    type: text
    label: Geboortedatum
    inputIcon: calendar
   - id: email
    inputType: input
    type: email
    label: E-mailadres
    required: true
   - id: password
    inputType: input
    type: text
    label: Wachtwoord
   - id: password_bevestig
    inputType: input
    type: text
    label: Wachtwoord (bevestig)
   - id: nieuwsbrief
    inputType: confirm
    label: Stuur mij de maandelijkse nieuwsbrief
    helpText: Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met derden
 - legend: Bijlagen
  groups:
   - id: documenten
    inputType: files
    description: >-
     Geef een tekening van de nieuwe situatie in 1:100. Een
     situatietekening geeft een schets van de bestaande en de nieuwe
     situatie met daarop duidelijk de maatvoering en de schaalaanduiding
     (1:100).
    buttonClass: secondary
    files:
     - filename: Schetsen_en_foto's_1.pdf
     - filename: Bijlagen_hoveniersbedrijf_de_heggeschaar_hoveniers.jpg
      confidential: true
 - legend: Beleg
  groups:
   - id: beleg
    inputType: select
    label: Beleg
    multiple: true
    options:
     - optionType: Vlees
      items:
       - value: worst
        label: Worst
       - value: salami
        label: Salami
       - value: geit
        label: Geit
     - optionType: Vis
      items:
       - value: zalm
        label: Zalm
       - value: makreel
        label: Makreel
 - legend: Auto merk
  groups:
   - id: auto_merk
    inputType: select
    label: Type auto
    options:
     - optionType: Europees
      items:
       - value: alfa
        label: Alfa Romeo
       - value: fiat
        label: Fiat
       - value: mercedes
        label: Mercedes
        selected: true
       - value: volkswagen
        label: Volkswagen
 - legend: Filter op type
  groups:
   - id: filter_type
    inputType: search-bar
    label: Type
    searchBar:
     placeholder: Bv. GTI
     icon: true
     id: filter_type
     hideSearchButton: true
     clearButton: true
 - legend: Aanhanger
  groups:
   - id: aanhanger
    inputType: radios
    label: Welke aanhanger
    options:
     - value: bak
      label: Bak
     - value: caravan
      label: Caravan
      checked: true
     - value: fietsendrager
      label: Fietsendrager
     - value: oplegger
      label: Oplegger
   - id: input-checkbox
    inputType: checkboxes
    label: Maak een keuze
    options:
     - value: 1
      label: een
      id: checkbox_1
     - value: 2
      label: twee
      id: checkbox_2
     - value: 3
      label: drie
      id: checkbox_3
   - id: input-number-voorbeeld
    inputType: input-number
    label: Aantal
    count: 0
 - legend: Vraag
  groups:
   - id: gekke_vraag
    inputType: textarea
    rows: 5
    label: >-
     Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de
     deur?
    helpText: Deze vraag heeft een toelichting
 - legend: Vraag met infobutton
  groups:
   - id: input-radio-infobutton
    inputType: radios
    label: >-
     Soms laat de vraagstelling aan duidelijkheid te wensen over. Wenst u
     een toelichting hierop?
    options:
     - value: 1
      label: >-
       ja, de vraagstelling aan duidelijkheid te wensen over, ik wil
       graag een toelichting hierop
      checked: true
      infoOpen: false
      infoButtonLabel: Toelichting bij antwoord
      infoText: |
       Empty
     - value: 2
      label: nee, het is mij duidelijk
    infoOpen: false
    infoButtonLabel: Toelichting bij vraag
    infoText: |
     Empty
 - legend: Vraag met toelichting uitgeklapt
  groups:
   - id: input-radio-infobutton-open
    inputType: radios
    label: Toelichting op uw vraag
    options:
     - value: 1
      label: ja
      checked: true
      infoOpen: false
      infoButtonLabel: Toelichting bij antwoord
      infoText: Empty
     - value: 2
      label: nee
    infoOpen: true
    infoButtonLabel: Toelichting op uw vraag
    infoText: >
     <h4>Toelichting bij vraag: "Toelichting op uw vraag"</h4>

     <p>Bij verticale formulieren wordt het bij checkboxen en radio's
     onoverzichtelijk als de toelichting bij de vraag EN opties toont</p>
buttons:
 - type: button
  modifier: dso-tertiary
  label: Annuleren
 - type: submit
  modifier: dso-primary
  label: Verstuur
/* Form Horizontal */
__title: form horizontal
fieldsets:
 - legend: Contact
  groups:
   - id: voornaam
    inputType: input
    type: text
    label: Voornaam
    required: true
   - id: achternaam
    inputType: input
    type: text
    label: Achternaam
    helpText: Mag ook de familienaam zijn
   - inputType: static
    label: Geslacht
    value: Man
   - id: geboortedatum
    inputType: input
    type: text
    label: Geboortedatum
    inputIcon: calendar
   - id: email
    inputType: input
    type: email
    label: E-mailadres
    required: true
   - id: password
    inputType: input
    type: text
    label: Wachtwoord
   - id: password_bevestig
    inputType: input
    type: text
    label: Wachtwoord (bevestig)
   - id: nieuwsbrief
    inputType: confirm
    label: Stuur mij de maandelijkse nieuwsbrief
    helpText: Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met derden
 - legend: Bijlagen
  groups:
   - id: documenten
    inputType: files
    description: >-
     Geef een tekening van de nieuwe situatie in 1:100. Een
     situatietekening geeft een schets van de bestaande en de nieuwe
     situatie met daarop duidelijk de maatvoering en de schaalaanduiding
     (1:100).
    buttonClass: secondary
    files:
     - filename: Schetsen_en_foto's_1.pdf
     - filename: Bijlagen_hoveniersbedrijf_de_heggeschaar_hoveniers.jpg
      confidential: true
 - legend: Beleg
  groups:
   - id: beleg
    inputType: select
    label: Beleg
    multiple: true
    options:
     - optionType: Vlees
      items:
       - value: worst
        label: Worst
       - value: salami
        label: Salami
       - value: geit
        label: Geit
     - optionType: Vis
      items:
       - value: zalm
        label: Zalm
       - value: makreel
        label: Makreel
 - legend: Auto merk
  groups:
   - id: auto_merk
    inputType: select
    label: Type auto
    options:
     - optionType: Europees
      items:
       - value: alfa
        label: Alfa Romeo
       - value: fiat
        label: Fiat
       - value: mercedes
        label: Mercedes
        selected: true
       - value: volkswagen
        label: Volkswagen
 - legend: Filter op type
  groups:
   - id: filter_type
    inputType: search-bar
    label: Type
    searchBar:
     placeholder: Bv. GTI
     icon: true
     id: filter_type
     hideSearchButton: true
     clearButton: true
 - legend: Aanhanger
  groups:
   - id: aanhanger
    inputType: radios
    label: Welke aanhanger
    options:
     - value: bak
      label: Bak
     - value: caravan
      label: Caravan
      checked: true
     - value: fietsendrager
      label: Fietsendrager
     - value: oplegger
      label: Oplegger
   - id: input-checkbox
    inputType: checkboxes
    label: Maak een keuze
    options:
     - value: 1
      label: een
      id: checkbox_1
     - value: 2
      label: twee
      id: checkbox_2
     - value: 3
      label: drie
      id: checkbox_3
   - id: input-number-voorbeeld
    inputType: input-number
    label: Aantal
    count: 0
 - legend: Vraag
  groups:
   - id: gekke_vraag
    inputType: textarea
    rows: 5
    label: >-
     Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de
     deur?
    helpText: Deze vraag heeft een toelichting
 - legend: Vraag met infobutton
  groups:
   - id: input-radio-infobutton
    inputType: radios
    label: >-
     Soms laat de vraagstelling aan duidelijkheid te wensen over. Wenst u
     een toelichting hierop?
    options:
     - value: 1
      label: >-
       ja, de vraagstelling aan duidelijkheid te wensen over, ik wil
       graag een toelichting hierop
      checked: true
      infoOpen: false
      infoButtonLabel: Toelichting bij antwoord
      infoText: |
       Empty
     - value: 2
      label: nee, het is mij duidelijk
    infoOpen: false
    infoButtonLabel: Toelichting bij vraag
    infoText: |
     Empty
 - legend: Vraag met toelichting uitgeklapt
  groups:
   - id: input-radio-infobutton-open
    inputType: radios
    label: Toelichting op uw vraag
    options:
     - value: 1
      label: ja
      checked: true
      infoOpen: false
      infoButtonLabel: Toelichting bij antwoord
      infoText: Empty
     - value: 2
      label: nee
    infoOpen: true
    infoButtonLabel: Toelichting op uw vraag
    infoText: >
     <h4>Toelichting bij vraag: "Toelichting op uw vraag"</h4>

     <p>Bij verticale formulieren wordt het bij checkboxen en radio's
     onoverzichtelijk als de toelichting bij de vraag EN opties toont</p>
buttons:
 - type: button
  modifier: dso-tertiary
  label: Annuleren
 - type: submit
  modifier: dso-primary
  label: Verstuur
formModifier: form-horizontal
/* Multi Page */
__title: multipage form
fieldsets:
 - legend: Contact
  groups:
   - id: voornaam
    inputType: input
    type: text
    label: Voornaam
    required: true
buttons:
 - type: button
  modifier: dso-tertiary
  label: Secondaire actie
 - type: submit
  modifier: dso-primary
  label: Volgende stap
  iconAfter: angle-right
asideButtons:
 - type: button
  modifier: dso-tertiary
  label: Vorige stap
  icon: angle-left
/* Sections */
__title: form with sections
fieldsets:
 - legend: Contact
  groups:
   - id: voornaam
    inputType: input
    type: text
    label: Voornaam
    required: true
buttons:
 - type: button
  modifier: dso-tertiary
  label: Secondaire actie
 - type: submit
  modifier: dso-primary
  label: Primaire actie
/* Single Page */
__title: single page form
fieldsets:
 - legend: Invoervelden
  groups:
   - id: invoer-veld-1
    inputType: input
    type: text
    label: Voornaam
   - id: invoer-veld-2
    inputType: input
    type: text
    label: Achternaam
buttons:
 - type: submit
  modifier: dso-primary
  label: Primaire actie
 - type: button
  modifier: dso-tertiary
  label: Secondaire actie
formModifier: dso-single-page
/* Autocomplete */
__title: form met autocomplete
fieldsets:
 - legend: Invoervelden
  groups:
   - id: voornaam
    inputType: input
    type: text
    label: Voornaam
    autocomplete: given-name
   - id: achternaam
    inputType: input
    type: text
    label: Achternaam
    autocomplete: family-name
   - id: straat
    inputType: input
    type: text
    label: Straat
    autocomplete: address-line1
   - id: huisnummer
    inputType: input
    type: text
    label: Huisnummer (plus letter en toevoeging)
    autocomplete: address-line2
   - id: postcode
    inputType: input
    type: text
    label: Postcode
    autocomplete: postal-code
   - id: woonplaats
    inputType: input
    type: text
    label: Woonplaats
    autocomplete: address-level2
   - id: telefoon
    inputType: input
    type: tel
    label: Telefoon
    autocomplete: tel
   - id: email
    inputType: input
    type: email
    label: Email adres
    autocomplete: e-mail
   - id: land
    inputType: select
    label: Land
    autocomplete: country
    options:
     - value: nl
      label: Nederland
     - value: be
      label: Belgie
     - value: de
      label: Duitsland
buttons:
 - type: submit
  modifier: dso-primary
  label: Primaire actie
 - type: button
  modifier: dso-tertiary
  label: Secondaire actie
__explanation: >-
 Het HTML autocomplete-attribuut wordt gebruikt om aan te geven of het
 invoerveld door de browser automatisch, en met welke waarde, ingevuld kan
 worden.
formModifier: dso-single-page
/* Simple Form */
__title: Simpel form
fieldsets:
 - groups:
   - id: plat-dak
    label: Heeft de dakkapel een plat dak?
    inputType: radios
    inline: true
    options:
     - value: '1'
      label: Ja
     - value: '0'
      label: Nee
   - id: afstand
    label: >-
     Wat is de afstand tussen de zijkanten van de dakkapel en de zijranden
     van het dak?
    inputType: checkboxes
    options:
     - id: minder
      label: 50 cm of minder
     - id: meer
      label: meer dan 50 cm
buttons:
 - type: submit
  modifier: dso-primary
  label: Volgende
__explanation: >-
 Een formulier waar <code>.form-group</code> direct in
 <code>&lt;form&gt;</code> staat.
formModifier: form-horizontal
/* Header In Legend */
__title: header in legend
fieldsets:
 - legend: <h1>Heading H1</h1>
  groups:
   - id: invoer-veld-1
    inputType: input
    type: text
    label: Voornaam
   - id: invoer-veld-2
    inputType: input
    type: text
    label: Achternaam
 - legend: <h2>Heading H2</h2>
  groups:
   - id: invoer-veld-1
    inputType: input
    type: text
    label: Voornaam
   - id: invoer-veld-2
    inputType: input
    type: text
    label: Achternaam
 - legend: <h3>Heading H3</h3>
  groups:
   - id: invoer-veld-1
    inputType: input
    type: text
    label: Voornaam
   - id: invoer-veld-2
    inputType: input
    type: text
    label: Achternaam
 - legend: <h4>Heading H4</h4>
  groups:
   - id: invoer-veld-1
    inputType: input
    type: text
    label: Voornaam
   - id: invoer-veld-2
    inputType: input
    type: text
    label: Achternaam
 - legend: <h5>Heading H5</h5>
  groups:
   - id: invoer-veld-1
    inputType: input
    type: text
    label: Voornaam
   - id: invoer-veld-2
    inputType: input
    type: text
    label: Achternaam
 - legend: <h6>Heading H6</h6>
  groups:
   - id: invoer-veld-1
    inputType: input
    type: text
    label: Voornaam
   - id: invoer-veld-2
    inputType: input
    type: text
    label: Achternaam
buttons:
 - type: submit
  modifier: dso-primary
  label: Primaire actie
 - type: button
  modifier: dso-tertiary
  label: Secondaire actie
formModifier: dso-header-in-legend