Button

Component preview opent in nieuw tabblad

Een icon button moet in de markup eerst het label en dan het icoon hebben staan.

<button type="button" class="dso-secondary"><span></span></button>
<button type="{{ type }}"
 {{ attributes(
  [roleDescription, 'aria-roledescription', roleDescription],
  [disabled, 'disabled'],
  [id, 'id', id],
  [ariaDescribedby, 'aria-describedby', ariaDescribedby],
  [ariaHasPopup, 'aria-haspopup', ariaHasPopup],
  [ariaExpanded, 'aria-expanded', ariaExpanded, true],
  [slot, 'slot', slot]
 ) }}
 {{ className(modifier) -}}
>
 {%- if icon and not(iconOnly) %}<dso-icon icon="{{ icon }}"></dso-icon>{% endif -%}
 <span {{ className([iconOnly, 'sr-only']) }}>{{ label }}</span>
 {%- if iconAfter or iconOnly %}<dso-icon icon="{{ iconAfter or icon }}"></dso-icon>{% endif -%}
 {%- if tooltip %}<dso-tooltip position="{{ tooltip.position }}" {{ attributes([tooltip.small, 'small']) }}>{{ tooltip.label }}</dso-tooltip>{% endif -%}
</button>
type: button
modifier: dso-secondary