Resultaat

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<main>
  <form>
    <div class="dso-app-heading">

      <h1>Vergunningcheck</h1>

      <h2 class="dso-steps-indicator">
        4. Resultaat

        <span class="dso-step">
          Stap 4/4
        </span>

      </h2>

    </div>

    <div class="dso-rich-content">
      <p>Hieronder staan de werkzaamheden die u heeft gekozen. Per werkzaamheid leest u voor welke juridische activiteiten u iets moet doen.</p>
      <p>Als u direct een aanvraag start, worden alle activiteiten opgeslagen in Mijn Omgevingsloket.</p>
    </div>

    <h3>Werkzaamheid verschillende acties</h3>
    <div class="dso-accordion dso-accordion-conclusion dso-accordion-reverse-align">
      <div class="dso-accordion-section">
        <h4 class="dso-section-handle">
          <a href="#" aria-expanded="false">
            <span class="dso-icon">
              <dso-icon icon="document"></dso-icon>
            </span>
            U heeft een vergunning nodig voor 1 activiteit.
          </a>
        </h4>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h4 class="dso-section-handle">
          <a href="#" aria-expanded="false">
            <span class="dso-icon">
              <dso-icon icon="call"></dso-icon>
            </span>
            U heeft een vergunning nodig voor 1 activiteit.
          </a>
        </h4>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h4 class="dso-section-handle">
          <a href="#" aria-expanded="true">
            <span class="dso-icon">
              <dso-icon icon="check-circle"></dso-icon>
            </span>
            U moet contact opnemen met uw gemeenten voor 2 activiteiten.
          </a>
        </h4>
      </div>
    </div>

    <h3>Werkzaamheid verboden</h3>
    <div class="dso-accordion dso-accordion-conclusion dso-accordion-reverse-align">
      <div class="dso-accordion-section">
        <h4 class="dso-section-handle">
          <a href="#" aria-expanded="false">
            <span class="dso-icon">
              <dso-icon icon="forbidden"></dso-icon>
            </span>
            Het is verboden deze werkzaamheid uit te voeren.
          </a>
        </h4>
      </div>
    </div>

    <h3>Werkzaamheid niet van toepassing</h3>
    <div class="dso-rich-content">
      <p>Het systeem heeft geen regels kunnen vinden voor uw situatie. Kijk of u de juiste werkzaamheid heeft ingevuld en of u de vragen correct heeft beantwoord. Zo ja, neem dan contact op met uw gemeente en waterschap.</p>
    </div>

    <h3>Werkzaamheid - content</h3>
    <div class="dso-accordion dso-accordion-conclusion dso-accordion-reverse-align">
      <div class="dso-accordion-section dso-open">
        <h4 class="dso-section-handle">
          <a href="#" aria-expanded="false">
            <span class="dso-icon">
              <dso-icon icon="forbidden"></dso-icon>
            </span>
            H4 actie nodig van de gebruiker voor 5 activiteiten.
          </a>
        </h4>
        <div class="dso-section-body">
          <div class="dso-rich-content">
            <ul>
              <li>Activiteit 1</li>
              <li>
                Activiteit 2
                <div class="dso-info">
                  <div class="dso-rich-content">
                    <p><strong>Let op:</strong> <i>voorbehoud A bij activiteit 2.</i></p>
                  </div>
                </div>
                <div class="dso-info">
                  <div class="dso-rich-content">
                    <p><strong>Let op:</strong> <i>voorbehoud B bij activiteit 2.</i></p>
                  </div>
                </div>
                <div class="dso-info">
                  <div class="dso-rich-content">
                    <p>Toelichting bij activiteit 2.</p>
                  </div>
                </div>
              </li>
              <li>
                Activiteit 3
                <ul>
                  <li>
                    Activiteit 3.1
                    <div class="dso-info">
                      <div class="dso-rich-content">
                        <p><strong>Let op:</strong> <i>voorbehoud bij activiteit 3.1.</i></p>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="dso-info">
                      <div class="dso-rich-content">
                        <p>Toelichting bij activiteit 3.1.</p>
                      </div>
                    </div>
                  </li>
                  <li>
                    Activiteit 3.2
                    <div class="dso-info">
                      <div class="dso-rich-content">
                        <p><strong>Let op:</strong> <i>voorbehoud bij activiteit 3.2.</i></p>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="dso-info">
                      <div class="dso-rich-content">
                        <p>Toelichting bij activiteit 3.2.</p>
                      </div>
                    </div>
                  </li>
                </ul>
              </li>
            </ul>
            <p class="text-muted">Voor deze vragen missen we vragen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat u misschien toch een vergunning of melding nodig heeft. De gemeente kan u vertellen van wat u moet indienen. Neem voor de volgende activiteiten contact op:</p>
            <ul>
              <li>
                Activiteit 4
                <ul>
                  <li>
                    Activiteit 4.1
                  </li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                Activiteit 5
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="dso-form-buttons">
      <div class="dso-aside">
        <button type="button" class="dso-secondary btn-align">
          <dso-icon icon="download"></dso-icon><span>Download resultaat als pdf</span>
        </button>

      </div>
    </div>

    <div class="dso-form-buttons">
      <div class="dso-aside">
        <button type="button" class="dso-tertiary btn-align">
          <dso-icon icon="chevron-left"></dso-icon><span>Vorige stap</span>
        </button>

      </div>
      <button type="button" class="dso-secondary"><span>Opslaan in Mijn Omgevingsloket</span></button>

      <button type="button" class="dso-primary"><span>Naar aanvragen</span></button>

    </div>
  </form>

  <hr>

  <div class="dso-rich-content">
    <p>
      <em class="text-muted">De Vergunningcheck is een serviceproduct van de Nederlandse overheid. Het geeft u een algemene indruk of er voor uw activiteit een vergunning of melding nodig is. De makers van de Vergunningcheck hebben met veel aandacht gewerkt aan de vragen en antwoorden. Toch geeft het resultaat van de Vergunningcheck u geen absolute zekerheid. Bijvoorbeeld doordat sommige activiteiten of combinaties van activiteiten (nog) niet in de Vergunningcheck staan. Of doordat er nog andere regels zijn waardoor u nog andere vergunningen moet aanvragen of andere meldingen moet doen. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze Vergunningcheck. Wilt u zeker weten of en hoe u uw activiteit kunt uitvoeren? Dan raden wij u aan contact op te nemen met uw gemeente en/of waterschap.</em>
    </p>
  </div>
</main>
<main>
 <form>
  {% render '@application-heading', appheading %}

  <div class="dso-rich-content">
   <p>Hieronder staan de werkzaamheden die u heeft gekozen. Per werkzaamheid leest u voor welke juridische activiteiten u iets moet doen.</p>
   <p>Als u direct een aanvraag start, worden alle activiteiten opgeslagen in Mijn Omgevingsloket.</p>
  </div>

  <h3>Werkzaamheid verschillende acties</h3>
  <div class="dso-accordion dso-accordion-conclusion dso-accordion-reverse-align">
   <div class="dso-accordion-section">
    <h4 class="dso-section-handle">
     <a href="#" aria-expanded="false">
      <span class="dso-icon">
       {% render '@icon', {icon: 'document'} -%}
      </span>
      U heeft een vergunning nodig voor 1 activiteit.
     </a>
    </h4>
   </div>
   <div class="dso-accordion-section">
    <h4 class="dso-section-handle">
     <a href="#" aria-expanded="false">
      <span class="dso-icon">
       {% render '@icon', {icon: 'call'} -%}
      </span>
      U heeft een vergunning nodig voor 1 activiteit.
     </a>
    </h4>
   </div>
   <div class="dso-accordion-section">
    <h4 class="dso-section-handle">
     <a href="#" aria-expanded="true">
      <span class="dso-icon">
       {% render '@icon', {icon: 'check-circle'} -%}
      </span>
       U moet contact opnemen met uw gemeenten voor 2 activiteiten.
     </a>
    </h4>
   </div>
  </div>

  <h3>Werkzaamheid verboden</h3>
  <div class="dso-accordion dso-accordion-conclusion dso-accordion-reverse-align">
   <div class="dso-accordion-section">
    <h4 class="dso-section-handle">
     <a href="#" aria-expanded="false">
      <span class="dso-icon">
       {% render '@icon', {icon: 'forbidden'} -%}
      </span>
      Het is verboden deze werkzaamheid uit te voeren.
     </a>
    </h4>
   </div>
  </div>

  <h3>Werkzaamheid niet van toepassing</h3>
  <div class="dso-rich-content">
   <p>Het systeem heeft geen regels kunnen vinden voor uw situatie. Kijk of u de juiste werkzaamheid heeft ingevuld en of u de vragen correct heeft beantwoord. Zo ja, neem dan contact op met uw gemeente en waterschap.</p>
  </div>

  <h3>Werkzaamheid - content</h3>
  <div class="dso-accordion dso-accordion-conclusion dso-accordion-reverse-align">
   <div class="dso-accordion-section dso-open">
    <h4 class="dso-section-handle">
     <a href="#" aria-expanded="false">
      <span class="dso-icon">
       {% render '@icon', {icon: 'forbidden'} -%}
      </span>
      H4 actie nodig van de gebruiker voor 5 activiteiten.
     </a>
    </h4>
    <div class="dso-section-body">
     <div class="dso-rich-content">
      <ul>
       <li>Activiteit 1</li>
       <li>
        Activiteit 2
        <div class="dso-info">
         <div class="dso-rich-content">
          <p><strong>Let op:</strong> <i>voorbehoud A bij activiteit 2.</i></p>
         </div>
        </div>
        <div class="dso-info">
         <div class="dso-rich-content">
          <p><strong>Let op:</strong> <i>voorbehoud B bij activiteit 2.</i></p>
         </div>
        </div>
        <div class="dso-info">
         <div class="dso-rich-content">
          <p>Toelichting bij activiteit 2.</p>
         </div>
        </div>
       </li>
       <li>
        Activiteit 3
        <ul>
         <li>
          Activiteit 3.1
          <div class="dso-info">
           <div class="dso-rich-content">
            <p><strong>Let op:</strong> <i>voorbehoud bij activiteit 3.1.</i></p>
           </div>
          </div>
          <div class="dso-info">
           <div class="dso-rich-content">
            <p>Toelichting bij activiteit 3.1.</p>
           </div>
          </div>
         </li>
         <li>
          Activiteit 3.2
          <div class="dso-info">
           <div class="dso-rich-content">
            <p><strong>Let op:</strong> <i>voorbehoud bij activiteit 3.2.</i></p>
           </div>
          </div>
          <div class="dso-info">
           <div class="dso-rich-content">
            <p>Toelichting bij activiteit 3.2.</p>
           </div>
          </div>
         </li>
        </ul>
       </li>
      </ul>
      <p class="text-muted">Voor deze vragen missen we vragen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat u misschien toch een vergunning of melding nodig heeft. De gemeente kan u vertellen van wat u moet indienen. Neem voor de volgende activiteiten contact op:</p>
      <ul>
       <li>
        Activiteit 4
        <ul>
         <li>
          Activiteit 4.1
         </li>
        </ul>
       </li>
       <li>
         Activiteit 5
       </li>
      </ul>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>

   <div class="dso-form-buttons">
   <div class="dso-aside">
    {% render '@button', {label:'Download resultaat als pdf', type:'button', modifier:'dso-secondary btn-align', icon: 'download'} %}
   </div>
  </div>

  <div class="dso-form-buttons">
   <div class="dso-aside">
    {% render '@button', {label:'Vorige stap', type:'button', modifier:'dso-tertiary btn-align', icon: 'chevron-left'} %}
   </div>
   {% render '@button', {label:'Opslaan in Mijn Omgevingsloket', type:'button', modifier:'dso-secondary'} %}
   {% render '@button', {label:'Naar aanvragen', type:'button', modifier:'dso-primary'} %}
  </div>
 </form>

 <hr>

 <div class="dso-rich-content">
  <p>
   <em class="text-muted">De Vergunningcheck is een serviceproduct van de Nederlandse overheid. Het geeft u een algemene indruk of er voor uw activiteit een vergunning of melding nodig is. De makers van de Vergunningcheck hebben met veel aandacht gewerkt aan de vragen en antwoorden. Toch geeft het resultaat van de Vergunningcheck u geen absolute zekerheid. Bijvoorbeeld doordat sommige activiteiten of combinaties van activiteiten (nog) niet in de Vergunningcheck staan. Of doordat er nog andere regels zijn waardoor u nog andere vergunningen moet aanvragen of andere meldingen moet doen. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze Vergunningcheck. Wilt u zeker weten of en hoe u uw activiteit kunt uitvoeren? Dan raden wij u aan contact op te nemen met uw gemeente en/of waterschap.</em>
  </p>
 </div>
</main>
appheading:
 title: Vergunningcheck
 subtitle: 4. Resultaat
 step: Stap 4/4
alert:
 status: warning
 message: >-
  Bedrijf veranderen of uitbreiden? Dan hoeft u voor bestaande
  milieubelastende activiteiten die niet veranderen geen vergunning aan te
  vragen, melding te doen of informatie te geven.
werkzaamheden:
 items:
  - modifier: warning
   label: >-
    U vraagt een <strong>vergunning</strong> aan voor milieubelastende
    activiteit gereguleerd in het omgevingsplan.
   subItems:
    - >-
     <strong>Let op:</strong> Kan er in ÊÊn van de opslagtanks meer dan
     13.000 liter propaan of propeen? Dan hoeft u geen aparte vergunning
     aan te vragen voor het opslaan in meer dan twee opslagtanks.
  - modifier: warning
   label: >-
    U vraagt een <strong>vergunning</strong> aan voor milieubelastende
    activiteit gereguleerd bij AMvB.
tankstation:
 items:
  - modifier: warning
   label: >-
    U vraagt een <strong>vergunning</strong> aan voor milieubelastende
    activiteit gereguleerd bij AMvB.
wasstraat:
 items:
  - modifier: danger
   label: >-
    Voor milieubelastende activiteit gereguleerd bij AMvB is op dit moment
    geen vragenlijst van het rijk beschikbaar. <strong>Neem contact op met
    uw gemeente</strong> om te weten wat u moet doen.