Begrippen

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<header>
  <div class="dso-logo-bar">
    <img src="../../images/omgevingsloket.png" alt="Omgevingsloket" class="logo" />
    <div class="dso-tools-bar">
      <div class="dso-login">
        <a href="" class="dso-tertiary">
          <dso-icon icon="user"></dso-icon><span>Inloggen</span>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <nav class="dso-navbar">

    <div class="dso-navbar-header">
      <button type="button" class="dso-navbar-toggle dso-secondary" aria-expanded="false">
        <dso-icon icon="bars"></dso-icon>
        <span class="sr-only">Menu</span>
      </button>
    </div>

    <ul class="dso-nav dso-nav-main">
      <li>
        <a href="#">
          Home
        </a>
      </li>
      <li class="dso-active">
        <a href="#" aria-current="page">
          Begrippen
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Activiteiten
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Werkzaamheden
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Waardelijsten
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Informatieproducten
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          Over de catalogus
        </a>
      </li>
    </ul>
  </nav>

</header>
<main>
  <h1>Aanlegplaats</h1>
  <p role="doc-subtitle">Begrip uit het Omgevingsloket</p>

  <h2>Algemeen</h2>
  <dl class="dso-bordered">
    <dt>
      Voorkeursterm<span class="sr-only">:</span>
      <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
    </dt>
    <dd>Aanlegplaats</dd>
    <dt>
      Omschrijving<span class="sr-only">:</span>
      <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
    </dt>
    <dd>Een plek gelegen in een vaarweg, bedoeld voor aanmeren van schepen of vaartuigen, niet zijnde woonschepen, voor een bepaalde periode</dd>
    <dt>
      Toelichting<span class="sr-only">:</span>
      <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
    </dt>
    <dd>Plek waar je voor een bepaalde tijd een vaartuig kan aanmeren</dd>
    <dt>
      Valt binnen<span class="sr-only">:</span>
    </dt>
    <dd><a href="#" class="extern" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aquo begrippenkader<span class="sr-only">(Opent andere website in nieuw tabblad)</span></a>
    </dd>
  </dl>

  <div class="dso-button-row">
    <button type="button" aria-expanded="false" class="dso-secondary">
      <dso-icon icon="chevron-up"></dso-icon><span>Bekijk minder details</span>
    </button>

  </div>

  <h3>Unieke identificatie</h3>
  <dl class="dso-bordered">
    <dt>
      URI<span class="sr-only">:</span>
      <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
    </dt>
    <dd>
      <a href="#" class="extern" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://water.omgevingswet.overheid.nl/aquobegrippenkader/id/concept/Aanlegplaats<span class="sr-only">(Opent andere website in nieuw tabblad)</span></a>

    </dd>
  </dl>

  <h3>Relaties binnen AQUO begrippenkader</h3>
  <dl class="dso-bordered">
    <dt>
      Vergelijkbaar met<span class="sr-only">:</span>
      <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
    </dt>
    <dd><a href="#">Aanlegsteiger</a>
    </dd>
  </dl>

  <h3>Relaties buiten AQUO begrippenkader</h3>
  <dl class="dso-bordered">
    <dt>
      Zie ook<span class="sr-only">:</span>
      <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
    </dt>
    <dd><a href="#">Steiger plaatsen</a>
    </dd>
  </dl>

  <h3>Technisch</h3>
  <dl class="dso-bordered">
    <dt>
      Bron<span class="sr-only">:</span>
      <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
    </dt>
    <dd><a href="#" class="extern" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aquo<span class="sr-only">(Opent andere website in nieuw tabblad)</span></a>
    </dd>
    <dt>
      Type<span class="sr-only">:</span>
      <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
    </dt>
    <dd>
      <a href="#" class="extern" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept<span class="sr-only">(Opent andere website in nieuw tabblad)</span></a>

    </dd>
    <dt>
      Metadata<span class="sr-only">:</span>
      <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
    </dt>
    <dd>
      <a href="#" class="extern" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://water.omgevingswet.overheid.nl/aquabegrippenkader/doc/20180412000000/concept/Aanlegplaats<span class="sr-only">(Opent andere website in nieuw tabblad)</span></a>

    </dd>
  </dl>
</main>

<footer>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Basic link</h2>
      <ul class="dso-link-list">
        <li><a href="#">Normale link</a></li>
        <li><a href="#">Test link</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Externe links</h2>
      <ul class="dso-link-list">
        <li><a href="#" class="extern">Externe link</a></li>
        <li><a href="#" class="extern">Extra externe link</a></li>
        <li><a href="#" class="extern">Laatste externe link</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Tekst paragraaf</h2>
      <p>
        Loop goed na welke inhoud essentieel is voor de footer. CreeΓ«r met ros en cols de gewenste indeling van uw footer.
      </p>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
      <h2>Combinatie links en tekst</h2>
      <p>
        Tekst kan worden gevolgd door verscheidene <a href="#">links</a>.
      </p>
      <ul class="dso-link-list">
        <li><a href="#">Combinatie link</a></li>
        <li><a href="#">Combinatie link 2</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</footer>
{% render '@header', {menu: menu, breadcrumbs: []} -%}

<main>
 <h1>Aanlegplaats</h1>
 <p role="doc-subtitle">Begrip uit het Omgevingsloket</p>

 <h2>Algemeen</h2>
 <dl class="dso-bordered">
  <dt>
   Voorkeursterm<span class="sr-only">:</span>
   <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
  </dt>
  <dd>Aanlegplaats</dd>
  <dt>
   Omschrijving<span class="sr-only">:</span>
   <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
  </dt>
  <dd>Een plek gelegen in een vaarweg, bedoeld voor aanmeren van schepen of vaartuigen, niet zijnde woonschepen, voor een bepaalde periode</dd>
  <dt>
   Toelichting<span class="sr-only">:</span>
   <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
  </dt>
  <dd>Plek waar je voor een bepaalde tijd een vaartuig kan aanmeren</dd>
  <dt>
   Valt binnen<span class="sr-only">:</span>
  </dt>
  <dd>{% render '@anchor', {label:'Aquo begrippenkader', url:'#', modifier:'extern') %}</dd>
 </dl>

 <div class="dso-button-row">
  {% render '@button', {type:'button', modifier:'dso-secondary', label:'Bekijk minder details', icon:'chevron-up', ariaExpanded: false} %}
 </div>

 <h3>Unieke identificatie</h3>
 <dl class="dso-bordered">
  <dt>
   URI<span class="sr-only">:</span>
   <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
  </dt>
  <dd>
   {% render '@anchor', {label:'https://water.omgevingswet.overheid.nl/aquobegrippenkader/id/concept/Aanlegplaats', url:'#', modifier:'extern') %}
  </dd>
 </dl>

 <h3>Relaties binnen AQUO begrippenkader</h3>
 <dl class="dso-bordered">
  <dt>
   Vergelijkbaar met<span class="sr-only">:</span>
   <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
  </dt>
  <dd>{% render '@anchor', {label:'Aanlegsteiger', url:'#') %}</dd>
 </dl>

 <h3>Relaties buiten AQUO begrippenkader</h3>
 <dl class="dso-bordered">
  <dt>
   Zie ook<span class="sr-only">:</span>
   <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
  </dt>
  <dd>{% render '@anchor', {label:'Steiger plaatsen', url:'#') %}</dd>
 </dl>

 <h3>Technisch</h3>
 <dl class="dso-bordered">
  <dt>
   Bron<span class="sr-only">:</span>
   <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
  </dt>
  <dd>{% render '@anchor', {label:'Aquo', url:'#', modifier:'extern') %}</dd>
  <dt>
   Type<span class="sr-only">:</span>
   <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
  </dt>
  <dd>
   {% render '@anchor', {label:'https://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept', url:'#', modifier:'extern') %}
  </dd>
  <dt>
   Metadata<span class="sr-only">:</span>
   <dso-toggletip secondary="true">Dit is een toggletip met platte content.</dso-toggletip>
  </dt>
  <dd>
   {% render '@anchor', {label:'https://water.omgevingswet.overheid.nl/aquabegrippenkader/doc/20180412000000/concept/Aanlegplaats', url:'#', modifier:'extern') %}
  </dd>
 </dl>
</main>

{% render '@footer', footer %}
menu:
 modifier: main
 items:
  - label: Home
  - label: Begrippen
   active: true
  - label: Activiteiten
  - label: Werkzaamheden
  - label: Waardelijsten
  - label: Informatieproducten
  - label: Over de catalogus