Typografie

Asap

Het webfont “Asap” is onderdeel van de vrij beschikbare Google Fonts. Dit webfont is optimaal voor schermweergave. Asap heeft als eigenschap dat alle karakters in het lettertype een gedeelde breedte hebben. De lopende tekst blijft er voor de eindgebruiker rustig uitzien, ook bij veranderingen van de stijl van het lettertype.

  • Alle betrokken partijen mogen dit webfont in publicaties gebruiken.
  • Stel ook sans-serif in voor als het webfont niet toont. Als het webfont niet laadt, wordt sans-serif automatisch gebruikt.

Beschikbare typografie

Beschrijving Markup Preview
Heading 1 <h1>Heading</h1>

Bold 32px #39870C

Heading met subtitel <h1>Heading</h1><p role="doc-subtitle">Subtitel</p>

Bold 32px #39870C

Bold 16px #191919

Heading 2 <h2>Heading</h2>

Bold 24px #39870C

Heading 3 <h3>Heading</h3>

SemiBold 20px #39870C

Heading 4 <h4>Heading</h4>

SemiBold 16px #39870C

Heading 5 <h5>Heading</h5>
SemiBold 16px #191919
Body text <p>Text</p>

Regular 16px #191919

Small text <small>Klein</small> Regular 14px #191919
Caption <span class="caption">Caption</span> Caption
Anchor <a href="#">Anchor</a> example