Panel

Component preview opent in nieuw tabblad

Voeg een kop toe met .panel-heading. Je kunt daarbinnen elke <h1>-<h6> met een .panel-title class plaatsen om een pre-styled heading te krijgen. Let op, de font-sizes van de <h1>-<h6> wordt overschreven door de .panel-heading.

Voeg een footer toe met β€˜.panel-footer`. Let op, de panel footer erft geen kleuren en randen wanneer β€˜contextual variations’ worden gebruikt.

<!-- Default -->
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    Standaard panel
  </div>
  <div class="panel-body">
    <p>Panel content</p>
  </div>
</div>
<!-- Footer -->
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <h1 class="panel-title">
      H1 Panel title
    </h1>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <p>Panel content</p>
  </div>
  <div class="panel-footer">
    Panel footer
  </div>
</div>
<!-- Primary -->
<div class="panel panel-primary">
  <div class="panel-heading">
    Panel contextual primary
  </div>
  <div class="panel-body">
    <p>Panel content</p>
  </div>
  <div class="panel-footer">
    Panel footer
  </div>
</div>
<!-- Success -->
<div class="panel panel-success">
  <div class="panel-heading">
    Panel contextual success
  </div>
  <div class="panel-body">
    <p>Panel content</p>
  </div>
  <div class="panel-footer">
    Panel footer
  </div>
</div>
<!-- Info -->
<div class="panel panel-info">
  <div class="panel-heading">
    Panel contextual info
  </div>
  <div class="panel-body">
    <p>Panel content</p>
  </div>
  <div class="panel-footer">
    Panel footer
  </div>
</div>
<!-- Warning -->
<div class="panel panel-warning">
  <div class="panel-heading">
    Panel contextual warning
  </div>
  <div class="panel-body">
    <p>Panel content</p>
  </div>
  <div class="panel-footer">
    Panel footer
  </div>
</div>
<!-- Danger -->
<div class="panel panel-danger">
  <div class="panel-heading">
    Panel contextual danger
  </div>
  <div class="panel-body">
    <p>Panel content</p>
  </div>
  <div class="panel-footer">
    Panel footer
  </div>
</div>
<div {{ className('panel', 'panel-' + modifier) }}>
 {% if title -%}
  <div class="panel-heading">
   {% if header -%}
    <{{ header }} class="panel-title">
     {{ title }}
    </{{ header }}>
   {% else -%}
    {{ title }}
   {% endif -%}
  </div>
 {% endif -%}
 <div class="panel-body">
  <p>{{ body }}</p>
 </div>
 {% if footer -%}
  <div class="panel-footer">
   {{ footer }}
  </div>
 {% endif -%}
</div>
/* Default */
title: Standaard panel
body: Panel content
modifier: default
/* Footer */
title: H1 Panel title
body: Panel content
modifier: default
header: h1
footer: Panel footer
/* Primary */
title: Panel contextual primary
body: Panel content
modifier: primary
footer: Panel footer
/* Success */
title: Panel contextual success
body: Panel content
modifier: success
footer: Panel footer
/* Info */
title: Panel contextual info
body: Panel content
modifier: info
footer: Panel footer
/* Warning */
title: Panel contextual warning
body: Panel content
modifier: warning
footer: Panel footer
/* Danger */
title: Panel contextual danger
body: Panel content
modifier: danger
footer: Panel footer