Footnotes

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<p>In juli 2018 is er een quick scan natuur uitgevoerd voor het plangebied<sup id="#voetnoot14link" class="dso-footnote-reference"><a href="#voetnoot14">[14]</a></sup>. Dit onderzoek is een actualisatie van een eerder door Blom Ecologie uitgevoerd oriΓ«nterend onderzoek dat vanwege de datum van uitvoering haar geldigheid was verloren. In januari 2019 is dit onderzoek aangevuld<sup id="#voetnoot15link" class="dso-footnote-reference"><a href="#voetnoot15">[15]</a></sup> met vrije kavel, welke eveneens onderdeel zijn van dit bestemmingsplan.</p>

<ol class="dso-footnotes">
    <li class="dso-footnote" id="voetnoot14">14. <a href="#voetnoot14link" class="dso-footnote-backlink" aria-label="Terug naar voetnoot 14" title="Terug naar voetnoot 14"></a> Foreest Groen Consult (2018) Quickscan natuuronderzoek Ontwikkeling Herveld-Noord. 26 juli 2018.</li>
    <li class="dso-footnote" id="voetnoot15">15. <a href="#voetnoot15link" class="dso-footnote-backlink" aria-label="Terug naar voetnoot 15" title="Terug naar voetnoot 15"></a> Foreest Groen Consult (2019) Quickscan natuuronderzoek Ontwikkeling Herveld-Noord. Een actualisatie. 18 januari 2019.</li>
</ol>
<p>In juli 2018 is er een quick scan natuur uitgevoerd voor het plangebied<sup id="#voetnoot14link" class="dso-footnote-reference"><a href="#voetnoot14">[14]</a></sup>. Dit onderzoek is een actualisatie van een eerder door Blom Ecologie uitgevoerd oriΓ«nterend onderzoek dat vanwege de datum van uitvoering haar geldigheid was verloren. In januari 2019 is dit onderzoek aangevuld<sup id="#voetnoot15link" class="dso-footnote-reference"><a href="#voetnoot15">[15]</a></sup> met vrije kavel, welke eveneens onderdeel zijn van dit bestemmingsplan.</p>

<ol class="dso-footnotes">
  <li class="dso-footnote" id="voetnoot14">14. <a href="#voetnoot14link" class="dso-footnote-backlink" aria-label="Terug naar voetnoot 14" title="Terug naar voetnoot 14"></a> Foreest Groen Consult (2018) Quickscan natuuronderzoek Ontwikkeling Herveld-Noord. 26 juli 2018.</li>
  <li class="dso-footnote" id="voetnoot15">15. <a href="#voetnoot15link" class="dso-footnote-backlink" aria-label="Terug naar voetnoot 15" title="Terug naar voetnoot 15"></a> Foreest Groen Consult (2019) Quickscan natuuronderzoek Ontwikkeling Herveld-Noord. Een actualisatie. 18 januari 2019.</li>
</ol>
/* No context defined for this component. */