List Button

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<!-- Default -->
<button type="button" class="btn dso-list-button">
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>

</button>
<!-- Button Selected -->
<button type="button" class="btn dso-list-button dso-selected">
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>

  <dso-icon icon="check"></dso-icon>

  <span class="sr-only">geselecteerd</span>

</button>
<!-- Button Disabled -->
<button type="button" class="btn dso-list-button" disabled>
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>

</button>
<!-- Button Met Input Number -->
<div class="dso-btn-group">

  <button type="button" class="btn dso-list-button">
    <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>

  </button>

  <div class="dso-input-number">

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verlagen</span>
      <dso-icon icon="minus-square"></dso-icon>
    </button>

    <input type="number" id="list-button-with-input" readonly tabindex="-1" aria-label="Aantal" class="dso-input-step-counter" value="0">
    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verhogen</span>
      <dso-icon icon="plus-square"></dso-icon>
    </button>

  </div>

</div>
<!-- Button Met Input Number Selected -->
<div class="dso-btn-group">

  <button type="button" class="btn dso-list-button dso-selected">
    <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>

  </button>

  <div class="dso-input-number">

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verlagen</span>
      <dso-icon icon="minus-square"></dso-icon>
    </button>

    <input type="number" id="list-button-with-input-selected" readonly tabindex="-1" aria-label="Aantal" class="dso-input-step-counter" value="2">
    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verhogen</span>
      <dso-icon icon="plus-square"></dso-icon>
    </button>

  </div>

</div>
<!-- Button Met Extra Label -->
<button type="button" class="btn dso-list-button">
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>
  <span class="dso-sublabel">Gemeente Delft</span>

</button>
<!-- Button Met Extra Label Selected -->
<button type="button" class="btn dso-list-button dso-selected">
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>
  <span class="dso-sublabel">Gemeente Delft</span>

  <dso-icon icon="check"></dso-icon>

  <span class="sr-only">geselecteerd</span>

</button>
<!-- Button Met Extra Label En Input Number -->
<div class="dso-btn-group">

  <button type="button" class="btn dso-list-button dso-selected">
    <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>
    <span class="dso-sublabel">Gemeente Delft</span>

  </button>

  <div class="dso-input-number">

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verlagen</span>
      <dso-icon icon="minus-square"></dso-icon>
    </button>

    <input type="number" id="list-button-EL-with-input" readonly tabindex="-1" aria-label="Aantal" class="dso-input-step-counter" value="2">
    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verhogen</span>
      <dso-icon icon="plus-square"></dso-icon>
    </button>

  </div>

</div>
<!-- Button Met Extra Label Disabled -->
<button type="button" class="btn dso-list-button" disabled>
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>
  <span class="dso-sublabel">Gemeente Delft</span>

</button>
<!-- Button Met Optionele Tekst -->
<button type="button" class="btn dso-list-button">
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>
  <span class="dso-sublabel">Gemeente Delft</span>
  <span class="dso-subcontent">Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een opslag<mark>tank</mark>
  </span>

</button>
<!-- Button Met Optionele Tekst Selected -->
<button type="button" class="btn dso-list-button dso-selected">
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>

  <span class="dso-subcontent">Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een opslag<mark>tank</mark>
  </span>

  <dso-icon icon="check"></dso-icon>

  <span class="sr-only">geselecteerd</span>

</button>
<!-- Button Met Optionele Tekst Disabled -->
<button type="button" class="btn dso-list-button" disabled>
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>

  <span class="dso-subcontent">Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een opslag<mark>tank</mark>
  </span>

</button>
<!-- Button Met Optionele Tekst En Input Number -->
<div class="dso-btn-group">

  <button type="button" class="btn dso-list-button dso-selected">
    <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>

    <span class="dso-subcontent">Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een opslag<mark>tank</mark>
    </span>

  </button>

  <div class="dso-input-number">

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verlagen</span>
      <dso-icon icon="minus-square"></dso-icon>
    </button>

    <input type="number" id="list-button-OT-with-input" readonly tabindex="-1" aria-label="Aantal" class="dso-input-step-counter" value="2">
    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verhogen</span>
      <dso-icon icon="plus-square"></dso-icon>
    </button>

  </div>

</div>
<!-- Button Met Lange Optionele Tekst -->
<button type="button" class="btn dso-list-button">
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>

  <span class="dso-subcontent">Bevat: Reinigen <mark>van</mark> opslagtanks verpakkingen voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen;
    Verwerken <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;
    Bedrijf voor teelt en kweek <mark>van</mark> waterplanten en waterdieren;
    Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen in een ippc-installatie;
    Gebruik <mark>van</mark> ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten;
    Af<mark>van</mark>gen kooldioxide voor ondergrondse opslag;
    Opslaan, herverpakken en bewerken <mark>van</mark> vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;
    Maken <mark>van</mark> cokes;
    Lozen op oppervlaktewaterlichaam <mark>van</mark> afvalwater bij telen <mark>van</mark> gewassen in gebouw;
    Voorziening voor het oefenen <mark>van</mark> brandbestrijdingstechnieken;
    Op of in de bodem brengen <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen;
    Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie;
    Opslaan <mark>van</mark> vloeistoffen in een opslagtank;
    Vergassen of vloeibaar maken <mark>van</mark> steenkool of andere brandstoffen;
    Opslaan <mark>van</mark> vaste minerale anorganische meststoffen;
    Opslaan <mark>van</mark> ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
  </span>

</button>
<!-- Button Met Lange Optionele Tekst En Input Number -->
<div class="dso-btn-group">

  <button type="button" class="btn dso-list-button dso-selected">
    <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>

    <span class="dso-subcontent">Bevat: Reinigen <mark>van</mark> opslagtanks verpakkingen voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen;
      Verwerken <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;
      Bedrijf voor teelt en kweek <mark>van</mark> waterplanten en waterdieren;
      Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen in een ippc-installatie;
      Gebruik <mark>van</mark> ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten;
      Af<mark>van</mark>gen kooldioxide voor ondergrondse opslag;
      Opslaan, herverpakken en bewerken <mark>van</mark> vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;
      Maken <mark>van</mark> cokes;
      Lozen op oppervlaktewaterlichaam <mark>van</mark> afvalwater bij telen <mark>van</mark> gewassen in gebouw;
      Voorziening voor het oefenen <mark>van</mark> brandbestrijdingstechnieken;
      Op of in de bodem brengen <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen;
      Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie;
      Opslaan <mark>van</mark> vloeistoffen in een opslagtank;
      Vergassen of vloeibaar maken <mark>van</mark> steenkool of andere brandstoffen;
      Opslaan <mark>van</mark> vaste minerale anorganische meststoffen;
      Opslaan <mark>van</mark> ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
    </span>

  </button>

  <div class="dso-input-number">

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verlagen</span>
      <dso-icon icon="minus-square"></dso-icon>
    </button>

    <input type="number" id="list-button-LOT-with-input" readonly tabindex="-1" aria-label="Aantal" class="dso-input-step-counter" value="2">
    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verhogen</span>
      <dso-icon icon="plus-square"></dso-icon>
    </button>

  </div>

</div>
<!-- Button Met Optionele Tekst En Extra Label -->
<button type="button" class="btn dso-list-button">
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>
  <span class="dso-sublabel">Gemeente Delft</span>
  <span class="dso-subcontent">Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een opslag<mark>tank</mark>
  </span>

</button>
<!-- Button Met Optionele Tekst En Extra Label Selected -->
<button type="button" class="btn dso-list-button dso-selected">
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>
  <span class="dso-sublabel">Gemeente Delft</span>
  <span class="dso-subcontent">Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een opslag<mark>tank</mark>
  </span>

  <dso-icon icon="check"></dso-icon>

  <span class="sr-only">geselecteerd</span>

</button>
<!-- Button Met Optionele Tekst En Extra Label Disabled -->
<button type="button" class="btn dso-list-button" disabled>
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>
  <span class="dso-sublabel">Gemeente Delft</span>
  <span class="dso-subcontent">Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een opslag<mark>tank</mark>
  </span>

</button>
<!-- Button Met Optionele Tekst En Input Number En Extra Label -->
<div class="dso-btn-group">

  <button type="button" class="btn dso-list-button dso-selected">
    <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>
    <span class="dso-sublabel">Gemeente Delft</span>
    <span class="dso-subcontent">Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een opslag<mark>tank</mark>
    </span>

  </button>

  <div class="dso-input-number">

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verlagen</span>
      <dso-icon icon="minus-square"></dso-icon>
    </button>

    <input type="number" id="list-button-OT-EL-with-input" readonly tabindex="-1" aria-label="Aantal" class="dso-input-step-counter" value="2">
    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verhogen</span>
      <dso-icon icon="plus-square"></dso-icon>
    </button>

  </div>

</div>
<!-- Button Met Lange Optionele Tekst En Extra Label -->
<button type="button" class="btn dso-list-button">
  <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>
  <span class="dso-sublabel">Gemeente Delft</span>
  <span class="dso-subcontent">Bevat: Reinigen <mark>van</mark> opslagtanks verpakkingen voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen;
    Verwerken <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;
    Bedrijf voor teelt en kweek <mark>van</mark> waterplanten en waterdieren;
    Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen in een ippc-installatie;
    Gebruik <mark>van</mark> ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten;
    Af<mark>van</mark>gen kooldioxide voor ondergrondse opslag;
    Opslaan, herverpakken en bewerken <mark>van</mark> vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;
    Maken <mark>van</mark> cokes;
    Lozen op oppervlaktewaterlichaam <mark>van</mark> afvalwater bij telen <mark>van</mark> gewassen in gebouw;
    Voorziening voor het oefenen <mark>van</mark> brandbestrijdingstechnieken;
    Op of in de bodem brengen <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen;
    Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie;
    Opslaan <mark>van</mark> vloeistoffen in een opslagtank;
    Vergassen of vloeibaar maken <mark>van</mark> steenkool of andere brandstoffen;
    Opslaan <mark>van</mark> vaste minerale anorganische meststoffen;
    Opslaan <mark>van</mark> ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
  </span>

</button>
<!-- Button Met Lange Optionele Tekst En Input Number En Extra Label -->
<div class="dso-btn-group">

  <button type="button" class="btn dso-list-button dso-selected">
    <span>Milieubelastende activiteit - Melding</span>
    <span class="dso-sublabel">Gemeente Delft</span>
    <span class="dso-subcontent">Bevat: Reinigen <mark>van</mark> opslagtanks verpakkingen voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen;
      Verwerken <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;
      Bedrijf voor teelt en kweek <mark>van</mark> waterplanten en waterdieren;
      Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen in een ippc-installatie;
      Gebruik <mark>van</mark> ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten;
      Af<mark>van</mark>gen kooldioxide voor ondergrondse opslag;
      Opslaan, herverpakken en bewerken <mark>van</mark> vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;
      Maken <mark>van</mark> cokes;
      Lozen op oppervlaktewaterlichaam <mark>van</mark> afvalwater bij telen <mark>van</mark> gewassen in gebouw;
      Voorziening voor het oefenen <mark>van</mark> brandbestrijdingstechnieken;
      Op of in de bodem brengen <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen;
      Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie;
      Opslaan <mark>van</mark> vloeistoffen in een opslagtank;
      Vergassen of vloeibaar maken <mark>van</mark> steenkool of andere brandstoffen;
      Opslaan <mark>van</mark> vaste minerale anorganische meststoffen;
      Opslaan <mark>van</mark> ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
    </span>

  </button>

  <div class="dso-input-number">

    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verlagen</span>
      <dso-icon icon="minus-square"></dso-icon>
    </button>

    <input type="number" id="list-button-LOT-EL-with-input" readonly tabindex="-1" aria-label="Aantal" class="dso-input-step-counter" value="2">
    <button type="button" class="dso-tertiary"><span class="sr-only">Aantal verhogen</span>
      <dso-icon icon="plus-square"></dso-icon>
    </button>

  </div>

</div>
{% set localId = generateLocalId(prefix, id) %}

{% if inputNumber == true %}
 <div class="dso-btn-group">
{% endif %}
 <button type="{{ type }}" {{ className('btn', 'dso-list-button', [count > 0, 'dso-selected']) }} {% if disabled %} disabled{% endif %}>
  <span>{{ label }}</span>
  {% if sublabel %}<span class="dso-sublabel">{{ sublabel }}</span>{% endif %}
  {% if subcontent %}<span class="dso-subcontent">{{ subcontent | safe }}</span>{% endif %}
  {% if inputNumber != true %}
   {% if (count == 1) -%}
    <dso-icon icon="check"></dso-icon>
   {%- endif %}
   {% if (count > 1) %}<span class="dso-count">{{ count }}x</span>{% endif %}
   {% if (count > 0) %}<span class="sr-only">geselecteerd</span>{% endif %}
  {% endif %}
 </button>
 {% if inputNumber == true %}
  {% render '@input-number', { id: localId, count: count, label: '', minusButtonLabel: minusButtonLabel, minusButtonInactive: minusButtonInactive, plusButtonLabel: plusButtonLabel, plusButtonInactive: plusButtonInactive } %}
 </div>
{% endif %}
/* Default */
__title: default
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
/* Button Selected */
__title: button selected
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
count: 1
/* Button Disabled */
__title: button disabled
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
disabled: true
/* Button Met Input Number */
__title: button met input number
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
count: 0
inputNumber: true
id: list-button-with-input
minusButtonLabel: Aantal verlagen
plusButtonLabel: Aantal verhogen
/* Button Met Input Number Selected */
__title: button met input number selected
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
count: 2
inputNumber: true
id: list-button-with-input-selected
minusButtonLabel: Aantal verlagen
plusButtonLabel: Aantal verhogen
/* Button Met Extra Label */
__title: button met extra label
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
sublabel: Gemeente Delft
/* Button Met Extra Label Selected */
__title: button met extra label selected
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
count: 1
sublabel: Gemeente Delft
/* Button Met Extra Label En Input Number */
__title: button met extra label en input number
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
count: 2
inputNumber: true
id: list-button-EL-with-input
minusButtonLabel: Aantal verlagen
plusButtonLabel: Aantal verhogen
sublabel: Gemeente Delft
/* Button Met Extra Label Disabled */
__title: button met extra label disabled
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
disabled: true
sublabel: Gemeente Delft
/* Button Met Optionele Tekst */
__title: button met optionele tekst
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
sublabel: Gemeente Delft
subcontent: >
 Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een
 opslag<mark>tank</mark>
/* Button Met Optionele Tekst Selected */
__title: button met optionele tekst selected
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
count: 1
subcontent: >
 Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een
 opslag<mark>tank</mark>
/* Button Met Optionele Tekst Disabled */
__title: button met optionele tekst disabled
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
disabled: true
subcontent: >
 Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een
 opslag<mark>tank</mark>
/* Button Met Optionele Tekst En Input Number */
__title: button met optionele tekst en input number
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
count: 2
inputNumber: true
id: list-button-OT-with-input
minusButtonLabel: Aantal verlagen
plusButtonLabel: Aantal verhogen
subcontent: >
 Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een
 opslag<mark>tank</mark>
/* Button Met Lange Optionele Tekst */
__title: button met lange optionele tekst
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
subcontent: >
 Bevat: Reinigen <mark>van</mark> opslagtanks verpakkingen voertuigen of
 containers voor gevaarlijke stoffen;

 Verwerken <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;

 Bedrijf voor teelt en kweek <mark>van</mark> waterplanten en waterdieren;

 Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen in een ippc-installatie;

 Gebruik <mark>van</mark> ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire
 objecten;

 Af<mark>van</mark>gen kooldioxide voor ondergrondse opslag;

 Opslaan, herverpakken en bewerken <mark>van</mark> vuurwerk en pyrotechnische
 artikelen voor theatergebruik;

 Maken <mark>van</mark> cokes;

 Lozen op oppervlaktewaterlichaam <mark>van</mark> afvalwater bij telen
 <mark>van</mark> gewassen in gebouw;

 Voorziening voor het oefenen <mark>van</mark> brandbestrijdingstechnieken;

 Op of in de bodem brengen <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
 afvalstoffen buiten stortplaatsen;

 Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie;

 Opslaan <mark>van</mark> vloeistoffen in een opslagtank;

 Vergassen of vloeibaar maken <mark>van</mark> steenkool of andere
 brandstoffen;

 Opslaan <mark>van</mark> vaste minerale anorganische meststoffen;

 Opslaan <mark>van</mark> ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
/* Button Met Lange Optionele Tekst En Input Number */
__title: button met lange optionele tekst en input number
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
count: 2
inputNumber: true
id: list-button-LOT-with-input
minusButtonLabel: Aantal verlagen
plusButtonLabel: Aantal verhogen
subcontent: >
 Bevat: Reinigen <mark>van</mark> opslagtanks verpakkingen voertuigen of
 containers voor gevaarlijke stoffen;

 Verwerken <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;

 Bedrijf voor teelt en kweek <mark>van</mark> waterplanten en waterdieren;

 Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen in een ippc-installatie;

 Gebruik <mark>van</mark> ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire
 objecten;

 Af<mark>van</mark>gen kooldioxide voor ondergrondse opslag;

 Opslaan, herverpakken en bewerken <mark>van</mark> vuurwerk en pyrotechnische
 artikelen voor theatergebruik;

 Maken <mark>van</mark> cokes;

 Lozen op oppervlaktewaterlichaam <mark>van</mark> afvalwater bij telen
 <mark>van</mark> gewassen in gebouw;

 Voorziening voor het oefenen <mark>van</mark> brandbestrijdingstechnieken;

 Op of in de bodem brengen <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
 afvalstoffen buiten stortplaatsen;

 Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie;

 Opslaan <mark>van</mark> vloeistoffen in een opslagtank;

 Vergassen of vloeibaar maken <mark>van</mark> steenkool of andere
 brandstoffen;

 Opslaan <mark>van</mark> vaste minerale anorganische meststoffen;

 Opslaan <mark>van</mark> ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
/* Button Met Optionele Tekst En Extra Label */
__title: button met optionele tekst en extra label
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
sublabel: Gemeente Delft
subcontent: >
 Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een
 opslag<mark>tank</mark>
/* Button Met Optionele Tekst En Extra Label Selected */
__title: button met optionele tekst en extra label selected
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
count: 1
sublabel: Gemeente Delft
subcontent: >
 Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een
 opslag<mark>tank</mark>
/* Button Met Optionele Tekst En Extra Label Disabled */
__title: button met optionele tekst en extra label disabled
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
disabled: true
sublabel: Gemeente Delft
subcontent: >
 Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een
 opslag<mark>tank</mark>
/* Button Met Optionele Tekst En Input Number En Extra Label */
__title: button met optionele tekst en input number en extra label
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
count: 2
inputNumber: true
id: list-button-OT-EL-with-input
minusButtonLabel: Aantal verlagen
plusButtonLabel: Aantal verhogen
sublabel: Gemeente Delft
subcontent: >
 Bevat: <mark>Tank</mark>station, Opslaan van vloeistoffen in een
 opslag<mark>tank</mark>
/* Button Met Lange Optionele Tekst En Extra Label */
__title: button met lange optionele tekst en extra label
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
sublabel: Gemeente Delft
subcontent: >
 Bevat: Reinigen <mark>van</mark> opslagtanks verpakkingen voertuigen of
 containers voor gevaarlijke stoffen;

 Verwerken <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;

 Bedrijf voor teelt en kweek <mark>van</mark> waterplanten en waterdieren;

 Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen in een ippc-installatie;

 Gebruik <mark>van</mark> ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire
 objecten;

 Af<mark>van</mark>gen kooldioxide voor ondergrondse opslag;

 Opslaan, herverpakken en bewerken <mark>van</mark> vuurwerk en pyrotechnische
 artikelen voor theatergebruik;

 Maken <mark>van</mark> cokes;

 Lozen op oppervlaktewaterlichaam <mark>van</mark> afvalwater bij telen
 <mark>van</mark> gewassen in gebouw;

 Voorziening voor het oefenen <mark>van</mark> brandbestrijdingstechnieken;

 Op of in de bodem brengen <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
 afvalstoffen buiten stortplaatsen;

 Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie;

 Opslaan <mark>van</mark> vloeistoffen in een opslagtank;

 Vergassen of vloeibaar maken <mark>van</mark> steenkool of andere
 brandstoffen;

 Opslaan <mark>van</mark> vaste minerale anorganische meststoffen;

 Opslaan <mark>van</mark> ontplofbare stoffen voor civiel gebruik
/* Button Met Lange Optionele Tekst En Input Number En Extra Label */
__title: button met lange optionele tekst en input number en extra label
type: button
label: Milieubelastende activiteit - Melding
count: 2
inputNumber: true
id: list-button-LOT-EL-with-input
minusButtonLabel: Aantal verlagen
plusButtonLabel: Aantal verhogen
sublabel: Gemeente Delft
subcontent: >
 Bevat: Reinigen <mark>van</mark> opslagtanks verpakkingen voertuigen of
 containers voor gevaarlijke stoffen;

 Verwerken <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;

 Bedrijf voor teelt en kweek <mark>van</mark> waterplanten en waterdieren;

 Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen in een ippc-installatie;

 Gebruik <mark>van</mark> ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire
 objecten;

 Af<mark>van</mark>gen kooldioxide voor ondergrondse opslag;

 Opslaan, herverpakken en bewerken <mark>van</mark> vuurwerk en pyrotechnische
 artikelen voor theatergebruik;

 Maken <mark>van</mark> cokes;

 Lozen op oppervlaktewaterlichaam <mark>van</mark> afvalwater bij telen
 <mark>van</mark> gewassen in gebouw;

 Voorziening voor het oefenen <mark>van</mark> brandbestrijdingstechnieken;

 Op of in de bodem brengen <mark>van</mark> bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke
 afvalstoffen buiten stortplaatsen;

 Verbranden <mark>van</mark> afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie;

 Opslaan <mark>van</mark> vloeistoffen in een opslagtank;

 Vergassen of vloeibaar maken <mark>van</mark> steenkool of andere
 brandstoffen;

 Opslaan <mark>van</mark> vaste minerale anorganische meststoffen;

 Opslaan <mark>van</mark> ontplofbare stoffen voor civiel gebruik