Verzoeken Indienen

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<main>
  <form>
    <div class="dso-app-heading">

      <h1>Object Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>

      <h2 class="dso-steps-indicator">
        7. Verzoeken indienen

        <span class="dso-step">
          Stap 7/7
        </span>

      </h2>

    </div>

    <div class="dso-accordion form-horizontal">
      <div class="dso-accordion-section dso-open">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="true">Verzoek 1: Object Laan van Eik en Duinen 125, &#39;s-Gravenhage 1

          </button>
        </h3>
        <div class="dso-section-body">

          <dl>

            <dt>Indienen bij:</dt>
            <dd>Gemeente Den Haag</dd>
            <dt>Soort:</dt>
            <dd>Aanvraag vergunning</dd>
            <dt>Bevat:</dt>
            <dd>Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)</dd>
            <dt>Doel:</dt>
            <dd>Definitief verzoek</dd>
          </dl>

          <fieldset>
            <legend>Verzoek</legend>

            <div class="form-group dso-textarea">
              <div class="dso-label-container">
                <label for="toelichting" class="control-label">
                  Ruimte om uw verzoek toe te lichten
                </label>

              </div>
              <div class="dso-field-container">
                <textarea class="form-control" id="toelichting" rows="5"></textarea>

              </div>
            </div>

          </fieldset>

          <fieldset class="form-group dso-files">
            <legend class="sr-only">Vraag om bijlage</legend>
            <div class="dso-label-container">
              <label for="documenten1" class="control-label" aria-hidden="true">
                Vraag om bijlage
              </label>

              <button type="button" class="btn dso-info-button" aria-expanded="false">
                <span class="sr-only">Toelichting bij Vraag om bijlage</span>
              </button>

            </div>
            <div class="dso-field-container">
              <ul class="dso-filelist">

                <li>
                  <div class="dso-filename" id="documenten1-file-filename-0">
                    Bestand.pdf
                  </div>

                  <div class="dso-selectable dso-confidential">
                    <input type="checkbox" id="documenten1-input-confirm-0" name="documenten1-input-confirm-0" aria-describedby="documenten1-file-filename-0">
                    <label for="documenten1-input-confirm-0">
                      Vertrouwelijk
                    </label>

                  </div>

                  <button type="button" aria-describedby="documenten1-file-filename-0" class="dso-tertiary dso-remove"><span>Verwijder document</span></button>
                </li>

              </ul>

              <!-- To use an input type="file" element -->
              <div class="dso-file-upload">
                <input type="file" id="documenten1-file-upload" />
                <label class="dso-secondary" for="documenten1-file-upload">
                  <dso-icon icon="plus"></dso-icon><span>Document toevoegen</span>
                </label>
              </div>

            </div>

            <!-- Or to trigger the upload using a button element (not recommended) -->
            <!--
  <button type="button"
 class="dso-tertiary"><dso-icon icon="plus"></dso-icon><span >Document toevoegen</span></button>

 -->
          </fieldset>

          <fieldset>
            <legend>Vragengroep titel</legend>

            <div class="form-group dso-input">
              <div class="dso-label-container">
                <label for="classificatie" class="control-label">
                  Vraag met classificatie &#39;verzoek&#39;
                </label>

              </div>
              <div class="dso-field-container">

                <input type="" id="classificatie" class="form-control">

              </div>
            </div>

          </fieldset>

          <div class="dso-form-buttons">

            <button type="button" class="dso-primary"><span>Volgende</span></button>

          </div>

        </div>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Verzoek 2: Object Laan van Eik en Duinen 125, &#39;s-Gravenhage 2

          </button>
        </h3>
      </div>
    </div>

    <dso-highlight-box>
      <div class="dso-rich-content">
        <h3>Kosten</h3>
        <p>De kosten van een aanvraag zijn verschillend. Kijk op de website van uw gemeente, waterschap of provincie voor de precieze kosten.</p>
      </div>
    </dso-highlight-box>

    <form>

      <div class="form-group dso-confirm">
        <div class="dso-field-container">

          <div class="dso-selectable">
            <input type="checkbox" id="confirm" name="confirm">
            <label for="confirm">
              Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
            </label>

          </div>

        </div>
      </div>

      <div class="dso-form-buttons">

        <div class="dso-aside">

          <button type="button" class="dso-tertiary">
            <dso-icon icon="chevron-left"></dso-icon><span>Vorige</span>
          </button>

        </div>

        <button type="button" class="dso-tertiary">
          <dso-icon icon="download"></dso-icon><span>Downloaden</span>
        </button>

        <button type="submit" class="dso-primary"><span>Indienen</span></button>

      </div>

    </form>

  </form>
</main>
<main>
 <form>
  {% render '@application-heading', appheading %}
  {% render '@accordion', accordion %}
  <dso-highlight-box>
   <div class="dso-rich-content">
    <h3>Kosten</h3>
    <p>De kosten van een aanvraag zijn verschillend. Kijk op de website van uw gemeente, waterschap of provincie voor de precieze kosten.</p>
   </div>
  </dso-highlight-box>
  {% render '@form', form %}
 </form>
</main>
appheading:
 title: Object Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag
 subtitle: 7. Verzoeken indienen
 step: Stap 7/7
accordion:
 modifiers: form-horizontal
 sections:
  - title: 'Verzoek 1: Object Laan van Eik en Duinen 125, ''s-Gravenhage 1'
   id: panel1
   open: true
   definitions:
    - term: Indienen bij
     descriptions:
      - description: Gemeente Den Haag
    - term: Soort
     descriptions:
      - description: Aanvraag vergunning
    - term: Bevat
     descriptions:
      - description: Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)
    - term: Doel
     descriptions:
      - description: Definitief verzoek
   fieldsets:
    - legend: Verzoek
     groups:
      - id: toelichting
       inputType: textarea
       rows: 5
       label: Ruimte om uw verzoek toe te lichten
    - groups:
      - id: documenten1
       label: Vraag om bijlage
       inputType: files
       infoOpen: false
       infoButtonLabel: Toelichting bij Vraag om bijlage
       infoText: none
       files:
        - filename: Bestand.pdf
    - legend: Vragengroep titel
     groups:
      - id: classificatie
       inputType: input
       label: Vraag met classificatie 'verzoek'
   buttons:
    - type: button
     modifier: dso-primary
     label: Volgende
  - title: 'Verzoek 2: Object Laan van Eik en Duinen 125, ''s-Gravenhage 2'
   id: panel2
form:
 fieldsets:
  - modifier: form-vertical
   groups:
    - id: confirm
     inputType: confirm
     label: Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
 asideButtons:
  - type: button
   modifier: dso-tertiary
   label: Vorige
   icon: chevron-left
 buttons:
  - type: button
   modifier: dso-tertiary
   label: Downloaden
   icon: download
  - type: submit
   modifier: dso-primary
   label: Indienen