Accordion Formulieren

Component preview opent in nieuw tabblad

In accordion formulieren worden groepen van gerelateerde vragen dynamisch weergegeven en verborgen op een enkele pagina. Hierdoor kunnen gebruikers hun aandacht op één set vragen richten, zonder dat ze tussen verschillende pagina’s hoeven te navigeren.

Technische opmerkingen

Elke accordion bevat een (deel van het) formulier met type="submit" op de β€œvolgende” button. Hierdoor wordt een submit event afgevuurd bij een β€˜enter’ in het formulier (dit is default gedrag wat in elke browser hetzelfde werkt).

Op het moment dat de actieve sectie wordt gesloten, zal de volgende sectie worden geopend. Als het de laatste sectie op de pagina betreft wordt er genavigeerd naar de volgende pagina.

Wanneer te gebruiken

Gebruik een accordion formulier om complexe formulieren te structureren en voltooiingssnelheid en laadtijden te verbeteren.

Wanneer niet te gebruiken

Gebruik geen accordion formulieren in een modal.

Hoe te gebruiken

Als er gebruik gemaakt wordt van een accordion formulier is het essentieel om in het ontwerp rekening te houden met de technische implementatie.

Zo is het belangrijk het gedrag van accordions te beperken, zodat slechts één sectie open kan staan. (Op het moment dat een nieuwe sectie wordt geopend, wordt de actieve sectie gesloten.) Door in de actieve sectie ook een primaire button te plaatsen is het voor de meeste gebruikers duidelijk dat alleen de invoerelementen van de actieve sectie worden verzonden.

Gedrag en toegankelijkheid

ntb

Validatie

Als het formulier accordions gebruikt, moet het duidelijk zijn waar de foutieve invoerelementen zich bevinden. Hiervoor tonen we een indicator-icoon op de betreffende accordion heading. Let op: bij geneste accordions moet ook de bovenliggende accordion een icoon krijgen. Zo is het fout ingevulde invoerveld te herleiden als de accordion is dichtgeklapt.

Bronnen

<main class="form-horizontal">
  <h2>Accordion</h2>
  <div class="dso-accordion">
    <div class="dso-accordion-section">
      <h2 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Vraaggroep 1

          <span class="dso-status">1 van 1 beantwoord</span>

        </button>
      </h2>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section dso-open">
      <h2 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="true">Vraaggroep 2

        </button>
      </h2>
      <div class="dso-section-body">

        <div class="form-group dso-input dso-input-text">
          <div class="dso-label-container">
            <label for="default_form1" class="control-label">
              Invoerveld
            </label>

          </div>
          <div class="dso-field-container">

            <input type="text" id="default_form1" class="form-control">

          </div>
        </div>

        <div class="dso-form-buttons">

          <button type="submit" class="dso-primary"><span>Volgende</span></button>

        </div>

      </div>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section">
      <h2 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Vraaggroep 3

        </button>
      </h2>
    </div>
  </div>

  <div class="dso-form-buttons">

    <div class="dso-aside">

      <button type="button" class="dso-tertiary">
        <dso-icon icon="angle-left"></dso-icon><span>Vorige stap</span>
      </button>

    </div>

    <button type="submit" class="dso-tertiary"><span>Volgende stap</span>
      <dso-icon icon="angle-right"></dso-icon>
    </button>

  </div>

  <hr />

  <h2>Geneste accordion</h2>
  <div class="dso-accordion">
    <div class="dso-accordion-section">
      <h2 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Vraaggroep 1

          <span class="dso-status">1 van 1 beantwoord</span>

        </button>
      </h2>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section dso-danger dso-open dso-nested-accordion">
      <h2 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="true">
          <span class="sr-only">
            fout:
          </span>
          Vraaggroep 2

        </button>
      </h2>
      <div class="dso-section-body">

        <div class="dso-accordion">
          <div class="dso-accordion-section dso-danger">
            <h2 class="dso-section-handle">
              <button type="button" aria-expanded="false">

                <span class="sr-only">
                  fout:
                </span>
                Vraaggroep 2.1

                <span class="dso-status">1 van 2 beantwoord</span>

              </button>
            </h2>

          </div>
          <div class="dso-accordion-section dso-open">
            <h2 class="dso-section-handle">
              <button type="button" aria-expanded="true">
                Vraaggroep 2.2

              </button>
            </h2>

            <div class="dso-section-body">

              <div class="form-group dso-input dso-input-text">
                <div class="dso-label-container">
                  <label for="default_form1" class="control-label">
                    Invoerveld
                  </label>

                </div>
                <div class="dso-field-container">

                  <input type="text" id="default_form1" class="form-control">

                </div>
              </div>

              <div class="dso-form-buttons">

                <button type="submit" class="dso-primary"><span>Volgende</span></button>

              </div>

            </div>

          </div>
          <div class="dso-accordion-section">
            <h2 class="dso-section-handle">
              <button type="button" aria-expanded="false">
                Vraaggroep 2.3

              </button>
            </h2>

          </div>
        </div>

      </div>
    </div>
    <div class="dso-accordion-section">
      <h2 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Vraaggroep 3

        </button>
      </h2>
    </div>
  </div>

  <div class="dso-form-buttons">

    <div class="dso-aside">

      <button type="button" class="dso-tertiary">
        <dso-icon icon="angle-left"></dso-icon><span>Vorige stap</span>
      </button>

    </div>

    <button type="submit" class="dso-tertiary"><span>Volgende stap</span>
      <dso-icon icon="angle-right"></dso-icon>
    </button>

  </div>

</main>
<main class="form-horizontal">
 <h2>Accordion</h2>
 {% render '@accordion', accordion %}
 {% render '@form-buttons', {buttons: accordion.formButtons, asideButtons: accordion.asideButtons} %}

 <hr />

 <h2>Geneste accordion</h2>
 {% render '@accordion', nestedAccordion %}
 {% render '@form-buttons', {buttons: nestedAccordion.formButtons, asideButtons: nestedAccordion.asideButtons} %}
</main>
accordion:
 sections:
  - title: Vraaggroep 1
   id: accordion-questiongroup_1
   header: h2
   status: 1 van 1 beantwoord
  - title: Vraaggroep 2
   id: accordion-questiongroup_2
   open: true
   header: h2
   fieldsets:
    - groups:
      - id: default_form1
       inputType: input
       type: text
       label: Invoerveld
   buttons:
    - type: submit
     modifier: dso-primary
     label: Volgende
  - title: Vraaggroep 3
   id: accordion-questiongroup_3
   header: h2
 asideButtons:
  - type: button
   modifier: dso-tertiary
   label: Vorige stap
   icon: angle-left
 formButtons:
  - type: submit
   modifier: dso-tertiary
   label: Volgende stap
   iconAfter: angle-right
nestedAccordion:
 sections:
  - title: Vraaggroep 1
   id: nested-accordion-questiongroup_1
   header: h2
   status: 1 van 1 beantwoord
  - title: Vraaggroep 2
   id: nested-accordion-questiongroup_2
   open: true
   header: h2
   state: danger
   sections:
    - title: Vraaggroep 2.1
     id: nested-accordion-questiongroup_2-1
     header: h2
     status: 1 van 2 beantwoord
     state: danger
    - title: Vraaggroep 2.2
     id: accordion-questiongroup_2-2
     open: true
     header: h2
     fieldsets:
      - groups:
        - id: default_form1
         inputType: input
         type: text
         label: Invoerveld
     buttons:
      - type: submit
       modifier: dso-primary
       label: Volgende
    - title: Vraaggroep 2.3
     id: nested-accordion-questiongroup_2-3
     header: h2
  - title: Vraaggroep 3
   id: nested-accordion-questiongroup_3
   header: h2
 asideButtons:
  - type: button
   modifier: dso-tertiary
   label: Vorige stap
   icon: angle-left
 formButtons:
  - type: submit
   modifier: dso-tertiary
   label: Volgende stap
   iconAfter: angle-right