Documenten

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<main>
  <form>
    <div class="dso-app-heading">

      <h1>Aanvraag Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag</h1>

      <h2 class="dso-steps-indicator">
        5. Documenten

        <span class="dso-step">
          Stap 5/7
        </span>

      </h2>

    </div>

    <h3>Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)</h3>
    <div class="dso-accordion">
      <div class="dso-accordion-section dso-open dso-nested-accordion">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="true">Veehouderij

          </button>
        </h3>
        <div class="dso-section-body">

          <div class="dso-accordion">
            <div class="dso-accordion-section dso-open">
              <div class="dso-section-handle">
                <button type="button" aria-expanded="true">
                  Beschrijving installatie en activiteiten

                </button>
              </div>

              <div class="dso-section-body">

                <div class="dso-rich-content">
                  <p>Geef een tekening van de nieuwe situatie in 1:100. Een situatietekening geeft een schets van de bestaande en de nieuwe situatie met daarop duidelijk de maatvoering en de schaalaanduiding (1:100).</p>

                </div>

                <fieldset class="form-group dso-files">
                  <legend class="sr-only">Documenten</legend>
                  <div class="dso-label-container">
                    <label for="documenten" class="control-label" aria-hidden="true">
                      Documenten
                    </label>

                  </div>
                  <div class="dso-field-container">
                    <ul class="dso-filelist">

                      <li>
                        <div class="dso-filename" id="documenten-file-filename-0">
                          Schetsen_en_foto&#39;s_1.pdf
                        </div>

                        <div class="dso-selectable dso-confidential">
                          <input type="checkbox" id="documenten-input-confirm-0" name="documenten-input-confirm-0" aria-describedby="documenten-file-filename-0">
                          <label for="documenten-input-confirm-0">
                            Vertrouwelijk
                          </label>

                        </div>

                        <button type="button" aria-describedby="documenten-file-filename-0" class="dso-tertiary dso-remove"><span>Verwijder document</span></button>
                      </li>

                      <li>
                        <div class="dso-filename" id="documenten-file-filename-1">
                          Bijlagen_hoveniersbedrijf_de_heggeschaar_hoveniers.jpg
                        </div>

                        <div class="dso-selectable dso-confidential">
                          <input type="checkbox" id="documenten-input-confirm-1" name="documenten-input-confirm-1" aria-describedby="documenten-file-filename-1" checked>
                          <label for="documenten-input-confirm-1">
                            Vertrouwelijk
                          </label>

                        </div>

                        <dso-icon icon="status-warning"></dso-icon>

                        <button type="button" aria-describedby="documenten-file-filename-1" class="dso-tertiary dso-remove"><span>Verwijder document</span></button>
                      </li>

                    </ul>

                    <dso-alert status="warning">
                      <div class="dso-rich-content">
                        <p>U vraagt of wij een document vertrouwelijk willen behandelen. Hiervoor moet u twee dingen doen:</p>
                        <ol>
                          <li>Voeg ook een publiceerbaar document zonder vertrouwelijke informatie toe.</li>
                          <li>Geef per document de reden op als toelichting op het verzoek in de laatste stap van uw aanvraag.</li>
                        </ol>
                        <p>Er zal worden beoordeeld of uw vraag terecht is. U krijgt hiervan bericht.</p>
                      </div>
                    </dso-alert>

                    <!-- To use an input type="file" element -->
                    <div class="dso-file-upload">
                      <input type="file" id="documenten-file-upload" />
                      <label class="dso-secondary" for="documenten-file-upload">
                        <dso-icon icon="plus"></dso-icon><span>Document toevoegen</span>
                      </label>
                    </div>

                  </div>

                  <!-- Or to trigger the upload using a button element (not recommended) -->
                  <!--
  <button type="button"
 class="dso-tertiary"><dso-icon icon="plus"></dso-icon><span >Document toevoegen</span></button>

 -->
                </fieldset>

                <div class="dso-form-buttons">

                  <button type="button" class="dso-primary"><span>Volgende</span></button>

                </div>

              </div>

            </div>
          </div>

        </div>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Beschrijving grondstoffen en hulpstoffen

          </button>
        </h3>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Energiegebruik en maatregelen

          </button>
        </h3>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Emissies, maatregelen en technieken

          </button>
        </h3>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Beschrijving toestand van de lokatie

          </button>
        </h3>
      </div>
      <div class="dso-accordion-section">
        <h3 class="dso-section-handle"><button type="button" aria-expanded="false">Afvalstoffen

          </button>
        </h3>
      </div>
    </div>

  </form>
</main>
<main>
 <form>
  {% render '@application-heading', {title: appheading.title, subtitle: appheading.subtitle, step: appheading.step} %}
  <h3>Milieubelastende activiteit - Vergunning (Gemeente)</h3>
  {% render '@accordion', accordion %}
 </form>
</main>
appheading:
 title: Aanvraag Laan van Eik en Duinen 125, Den Haag
 subtitle: 5. Documenten
 step: Stap 5/7
accordion:
 sections:
  - title: Veehouderij
   id: panel1
   open: true
   sections:
    - title: Beschrijving installatie en activiteiten
     id: panel1
     open: true
     richContent: >
      <p>Geef een tekening van de nieuwe situatie in 1:100. Een
      situatietekening geeft een schets van de bestaande en de nieuwe
      situatie met daarop duidelijk de maatvoering en de schaalaanduiding
      (1:100).</p>
     fieldsets:
      - groups:
        - id: documenten
         inputType: files
         label: Documenten
         files:
          - filename: Schetsen_en_foto's_1.pdf
          - filename: Bijlagen_hoveniersbedrijf_de_heggeschaar_hoveniers.jpg
           confidential: true
     buttons:
      - type: button
       modifier: dso-primary
       label: Volgende
  - title: Beschrijving grondstoffen en hulpstoffen
   id: panel2
  - title: Energiegebruik en maatregelen
   id: panel3
  - title: Emissies, maatregelen en technieken
   id: panel4
  - title: Beschrijving toestand van de lokatie
   id: panel5
  - title: Afvalstoffen
   id: panel6