Conclusion

Component preview opent in nieuw tabblad

There are no notes for this item.

<!-- Success -->
<ul class="dso-conclusion">
  <li class="dso-success">
    <strong>Geen vergunning of melding nodig</strong> voor bouwactiviteit
    <ul>
      <li><strong>Let op:</strong> Soms is er wel een omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwen nodig.</li>
      <li><strong>Let op:</strong> Misschien mag u nog niet gelijk gaan bouwen!</li>
    </ul>

  </li>
</ul>

<dso-alert status="success">
  Succes melding
</dso-alert>
<!-- Warning -->
<ul class="dso-conclusion">
  <li class="dso-warning">
    <strong>Neem contact op</strong> met uw gemeente voor omgevingsplanactiviteit op- en uitritten
  </li>
  <li class="dso-danger">
    <strong>Informatie geven</strong> voor milieubelastende activiteit
  </li>
</ul>

<dso-alert status="warning">
  Waarschuwing
</dso-alert>
<!-- Forbidden -->
<ul class="dso-conclusion">
  <li class="dso-forbidden">
    <strong>Verboden</strong> voor omgevingsplanactiviteit lichthinder
    <button type="button" class="btn dso-info-button dso-open" aria-expanded="true">
      <span class="sr-only">Toelichting bij optie</span>
    </button>

    <div class="dso-info">

      <button type="button">
        <span class="sr-only">Sluiten</span>
      </button>

      <div class="dso-rich-content">
        <p>De regels zijn erg ingewikkeld. Vraag uw gemeente Den Haag (070-1214070) of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.</p>
      </div>
    </div>

  </li>
</ul>
<ul class="dso-conclusion">
 {%- for item in items -%}
  <li {{ className('dso-' + item.modifier) }}>
   {{ item.label | safe }}
   {%- if item.info %}
    {% render '@info-button', item.info, true %}
   {% endif %}

   {%- if item.subItems %}
    <ul>
     {%- for subItem in item.subItems -%}
      <li>{{ subItem | safe }}</li>
     {% endfor -%}
    </ul>
   {% endif %}

   {%- if item.info %}
    {% render '@info', item.info, true %}
   {% endif %}
  </li>
 {% endfor -%}
</ul>
{% if alert %}
 <dso-alert status="{{ alert.status }}">
  {{ alert.message }}
 </dso-alert>
{% endif %}
/* Success */
__title: succes
items:
 - modifier: success
  label: <strong>Geen vergunning of melding nodig</strong> voor bouwactiviteit
  subItems:
   - >-
    <strong>Let op:</strong> Soms is er wel een omgevingsvergunning
    omgevingsplanactiviteit bouwen nodig.
   - <strong>Let op:</strong> Misschien mag u nog niet gelijk gaan bouwen!
alert:
 status: success
 message: Succes melding
/* Warning */
__title: warning
items:
 - modifier: warning
  label: >-
   <strong>Neem contact op</strong> met uw gemeente voor
   omgevingsplanactiviteit op- en uitritten
 - modifier: danger
  label: <strong>Informatie geven</strong> voor milieubelastende activiteit
alert:
 status: warning
 message: Waarschuwing
/* Forbidden */
__title: forbidden
items:
 - modifier: forbidden
  label: <strong>Verboden</strong> voor omgevingsplanactiviteit lichthinder
  info:
   infoOpen: true
   infoText: >-
    <p>De regels zijn erg ingewikkeld. Vraag uw gemeente Den Haag
    (070-1214070) of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding
    moet doen.</p>