Ga naar hoofdinhoud

HTML/CSS componenten

De HTML/CSS componenten worden via de NPM package dso-toolkit aangeboden. In deze package zitten alle SCSS bronbestanden, icon spritesheet en de CSS stylesheet:

  • dso-toolkit/dist/dso.css
  • dso-toolkit/dist/dso-icons.svg
  • dso-toolkit/src

De markup moet conform de voorschriften in Storybook worden gegenereerd.

Getting started

npm install dso-toolkit

Bundle de stylesheet met

import "dso-toolkit/dist/dso.css";

CDN

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.dso-toolkit.nl/<VERSION>/dso.css" />

Waar <VERSION> een release x.y.z of master is.