Ga naar hoofdinhoud

Pagina titels

Wat is een paginatitel en waarvoor wordt die gebruikt?

Iedere webpagina moet een titel hebben. Een pagina heeft een titel als de <title> tag in de html <head> tag is ingevuld. Deze paginatitel is onder andere te zien in de titelbalk en tabbladen van een browser en in zoekmachines. Een screenreader spreekt de paginatitel uit op het moment dat een pagina wordt geladen.

Waarom is een duidelijke paginatitel belangrijk?

In WCAG succescriterium 2.4.2 staat dat paginatitels het onderwerp en/of het doel beschrijven van de pagina. Dit is belangrijk voor de vindbaarheid van pagina's in zoekmachines. Bovendien zorgt een goede titel ervoor dat de gebruiker op een vaste plaats kan lezen waar hij zich bevindt. Voor iedereen handig, maar voor gebruikers met visuele en bepaalde cognitieve beperkingen erg belangrijk om efficiënt te werken.

Opbouw en formaat paginatitel

Het is belangrijk dat applicaties in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zo veel mogelijk aansluiten bij de richtlijnen hieronder. Zo bieden ze een consistente gebruikservaring.

Onderdelen van de paginatitel

In een paginatitel staan de volgende dingen:

 1. Pagina of proces
 2. Stap in proces (optioneel)
 3. Naam applicatie (optioneel)
 4. Naam portal of website

Opbouw paginatitel en richtlijnen

Opbouw

(pagina/proces)(: stap in proces)( - Applicatie) - (Portal/website)

Richtlijnen

 • De paginatitel is bij voorkeur niet langer zijn dan 70 tekens.
 • De paginatitel vat de pagina of het proces zo kort mogelijk samen. De titel geeft namelijk alleen een indicatie. De gebruiker kan de rest van de informatie op de pagina zelf lezen. Het nummer van de stap hoeft bijvoorbeeld niet terug te komen in de paginatitel.

In sommige gevallen zijn deze richtlijnen niet genoeg. Maak in dat geval aanvullende richtlijnen en gebruik die zo consequent mogelijk binnen uw applicatie.

Voorbeelden paginatitels

 • Kies werkzaamheden: bedrijfstak - Vergunningcheck - Omgevingsloket
 • Activatiecode invoeren - Omgevingsloket
 • Overzicht Samenwerkingen - Samenwerken - Omgevingsloket
 • Savelberghof 4 Gouda: Documenten - Regels op de kaart - Omgevingsloket
 • Houtopstand - Begrippen - Stelselcatalogus Omgevingswet

Opmerkingen en overwegingen bij deze richtlijn

 • Een streepje als scheidingsteken gebruiken sluit aan bij bestaande praktijk en voorkeur van de meeste ontwikkelteams van het DSO.
 • Het is een bewuste keuze geweest om paginatitels van specifiek naar algemeen te laten lopen. Browsers en zoekmachines kunnen de paginatitel namelijk afkappen. Ook is dit prettiger voor gebruikers die een screenreader gebruiken. Ze horen dan als eerste op welke pagina ze zijn. Dat ze in het Omgevingsloket zijn, zullen ze vaak al weten.
 • Als een proces in meerdere stappen is opgedeeld, wijken we af van de indeling uit het punt hierboven. Het proces wordt dan eerst genoemd, en daarna pas de stap. Dit doen we om duidelijk te maken dat het om een stap in een proces gaat.
 • Paginatitels moeten kort en bondig zijn, onder andere omdat screenreaders ze steeds voorlezen als een pagina wordt geladen.
 • Er zijn geen harde regels over de maximumlengte van een paginatitel. De consensus is dat een lengte tussen de 50 en 70 tekens het beste is. Het DSO is in eerste instantie ontworpen voor desktopbrowsers. Daarnaast is het Omgevingsloket complex, waardoor gebruikers goed moeten weten waar ze zijn. Daarom kiezen we voor een maximumlengte van 70 tekens. We voegen de naam van het Omgevingsloket toch toe, zodat gebruikers in een zoekmachine zien waar ze terechtkomen.

Bronvermelding