Ga naar hoofdinhoud

Kleuren

Goed kleurgebruik is essentieel om een bezoeker te ondersteunen in het gebruik van een website. Slecht kleurgebruik daarentegen maakt een website ontoegankelijk. Daarom staan op deze pagina niet alleen de kleuren, maar ook hoe deze toe te passen.

Toegankelijkheid en kleur

Geef geen betekenissen aan kleuren

Een succes criteria van de WCAG is 1.4.1 Use of Color:

Color is not used as the only visual means of conveying information, indicating an action, prompting a response, or distinguishing a visual element.

Gebruik dus nooit alleen kleur om te communiceren met een gebruiker.

Sommige kleuren hebben online een betekenis gekregen omdat vele websites een aantal kleuren voor specifieke situaties gebruikt. Rood = fout, Geel = pas op, Groen = succes. Ook al gebruiken vele websites dit patroon, kleur alleen is niet genoeg! Juist wanneer je een van deze kleuren toepast wees dan extra waakzaam. Zorg ervoor dat via de tekst en context de boodschap ook overkomt voor mensen die de kleuren niet kunnen zien.

Contrast tussen kleuren

Essentieel kleurencontrast wordt benoemd in succes criteria 1.4.3 Contrast (minimum):

The visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1, except for ...

Alle kleur en tekst combinaties die je op deze pagina ziet, voldoen aan de WCAG AA contrast waarde van 4.5:1. Contrast kun je checken op een website zoals Webaim.

Er zijn uitzonderingen voor de 4.5:1 waarde. Deze zijn alleen van toepassing op grote tekst, decoratieve elementen en logo's. Voor specifieke uitleg zie het WCAG succescriteria.

Primaire kleuren

Groen is de basis kleur van de DSO-huisstijl en zorgt voor een rustige en natuurlijke uitstraling. De kleuren voor het beeldscherm moeten voldoende contrast hebben in verband met Leesbaarheid. Gebruik nooit de printwaarden voor online. Bosgroen gebruiken we voor titels, menu, etc. Grasgroen veelal voor interactieve elementen. En de steunkleur Mauve voor ondersteunende UI elementen

Bosgroen

Gebruiken voor

  • Titels
  • Subtitels
  • Menutekst

Bosgroen komt vaak voor in titels (headings) van het DSO. Deze titels zijn meestal statisch. Wil je een interactieve titel, zet er dan een icoon voor of achter. Zoals bij card list en documentheader, zodat de gebruiker weet dat interactie mogelijk is.

Bosgroen

#275937

rgb(39, 89, 55)

Bosgroen 80%

#527a5e

rgb(82, 122, 94)

Bosgroen 60%

#7d9886

rgb(125, 155, 135)

Bosgroen 40%

#a8bcaf

rgb(168, 188, 175)

Bosgroen 10%

#e9eeeb

rgb(233, 238, 235)

Bosgroen 140%

#173521

rgb(23, 53, 33)

Grasgroen

Gebruiken voor

  • Call to action
  • Knoppen
  • Interacties

Grasgroen is onze hoofdinteractie kleur. Is iets grasgroen? Dan is het aanklikbaar. Gebruik deze kleur dus niet ter decoratie.

Grasgroen

#39870c

rgb(57, 135, 12)

Grasgroen 80%

#609f3c

rgb(96, 159, 60)

Grasgroen 40%

#afcf9d

rgb(175, 207, 157)

Grasgroen 10%

#ebf3e6

rgb(235, 243, 230)

Mauve

Mauve is een accentkleur voor componenten in de Toolkit. Het wordt gebruikt als indicator voor het actieve menu en als achtergrond kleur voor de accordion.

Gebruiken voor

  • Accenten
  • Indicatoren

Mauve

#8b4a6a

rgb(140, 75, 107)

Mauve 40%

#d1b7c4

rgb(209, 183, 196)

Steunkleuren

Neutrale kleuren

Voor bodytekst gebruiken we hoofdzakelijk zwart. 90% zwart is minder intensief dan vol zwart en verhoogt de leesbaarheid als er lange stukken tekst op de pagina staan. De grijstinten komen voor als onderscheidende achtergrond of scheidingslijn.

Zwart 90%

#191919

rgb(25, 25, 25)

Zwart 60%

#666

rgb(102, 102, 102)

Zwart 40%

#999

rgb(153, 153, 153)

Zwart 20%

#ccc

rgb(204, 204, 204)

Zwart 10%

#e5e5e5

rgb(229, 229, 229)

Zwart 5%

#f2f2f2

rgb(242, 242, 242)

Secundaire kleurenpalet

De secundaire kleuren zijn ontwikkeld naast de communicatiekleuren en zijn ontstaan vanuit de basiselementen: Aarde Water Lucht en Vuur. Warme en koude keuren die de communicatiekleuren aanvullen. Deze kleuren kun je gebruiken als de communicatiekleuren niet toereikend zijn. Bijvoorbeeld in tabellen en grafieken waar meer kleurvariatie nodig is om duidelijk onderscheid te kunnen maken in verschillende waarden of legenda's. Dus nooit als steunkleur voor accenten in de reguliere opmaak. Dan gebruik je uitsluitend het primaire kleurenpalet.

Let op: gebruik deze kleuren alleen als het niet lukt met de primaire kleuren.

Bruin

#644f49

rgb(100, 80, 74)

Rood

#ce3f51

rgb(206, 63, 81)

Paars

#676cb0

rgb(104, 108, 176)

Donkerblauw

#2b5780

rgb(43, 87, 129)

Lichtblauw

#6ca4d9

rgb(108, 165, 218)

Lime

#79b929

rgb(121, 185, 41)

Geel

#dcd400

rgb(220, 213, 0)

Oranje

#e17000

rgb(225, 112, 0)

Opmerkingen secundaire kleuren

Ter herhaling, communiceer niet alleen met kleur je boodschap. Hieronder staan de kleuren die het vaakst een betekenis mee krijgen. Let bij deze kleuren dus extra op.

Rood

Rood wordt vaak gebruikt voor foutsituaties. Een industriestandaard. Zorg er altijd voor dat de foutmeldingen helder en duidelijk zijn voor elke gebruiker. Als de kleur wegvalt moet de tekst en context communiceren dat er iets is fout gegaan.

Rood

#ce3f51

rgb(206, 63, 81)

Rood 20%

#f5d8dc

rgb(245, 217, 220)

Rood 110%

#b62f41

rgb(182, 47, 65)

Geel

Geel is een waarschuwingskleur maar niet altijd. Hier geldt net als voor foutmeldingen: communiceer duidelijk met de tekst de aard van een waarschuwing als het een waarschuwing is.

Geel

#dcd400

rgb(220, 213, 0)

Geel 20%

#f8f6cc

rgb(228, 241, 212)

Lime

Gebruik de kleur lime voor niet-essentiële beeldmerken, zoals het toevoegen van vinkjes na een succesvolle post. Het is geen interactiekleur, in tegenstelling tot andere groenkleuren.

Lime

#79b929

rgb(121, 185, 41)

Lime 20%

#e4f1d4

rgb(228, 241, 212)

Blauw

Online wordt blauw vaak gebruik als informatie-indicator. Gebruik het niet teveel. Als een kleur of kleurvakken teveel gebruikt worden, gaan mensen deze negeren.

Lichtblauw

#6ca4d9

rgb(108, 165, 218)

Lichtblauw 20%

#e1ecf7

rgb(226, 237, 247)