Ga naar hoofdinhoud

Inline validatie

Een inline validatie informeert de gebruiker over fouten die relevant zijn voor specifieke invoer. De melding verschijnt onder het invoerveld nadat de gebruiker de focus verplaatst of een submit actie uitvoert.

Technische opmerkingen

 • Als een input ongeldig is, zet dan een .dso-invalid class op de div met de class .dso-input.
 • Was een input ongeldig en maakt de gebruiker die valide? Vervang dan de .dso-invalid class door de class .dso-valid.

Wanneer te gebruiken

Verplichte velden Er verschijnt meteen een foutmelding onder het betreffende invoerveld als de gebruiker de focus verplaatst of het formulier indient. Deze vorm van validatie wordt toegepast op alle formulierelementen.

Verplicht invoerformaat Net als de verplichte velden, kunnen er ook verplichte invoerformaten zijn. Bijvoorbeeld een e-mailadres dat de vorm naam@domein.nl moet hebben. Het is belangrijk om vóór het invoerveld duidelijk te maken wat de eisen zijn aan de invoer, óf automatisch de invoer te corrigeren. Bijvoorbeeld: Postcode (1234 AB). Het beste is om de instructie binnen het label-element te plaatsen. Daardoor wordt de instructie voorgelezen als de bezoeker op het invoerveld staat. Hoe een veld valideert, hangt af van de functie van het veld en hoe developers het veld laten valideren. Er is daarom ook geen standaard oplossing voor. Daarom staan hieronder richtlijnen om als startpunt te gebruiken.

Richtlijnen:

 • Controleer of de melding overeenkomt met de veldvalidatie die de ontwikkelaar heeft gemaakt.
 • Vermeld de actie die de gebruiker moet doen zo concreet mogelijk.
 • Gebruik correcte spelling.
 • Gebruik waar mogelijk simpele taal op B1-niveau.
 • Kies de regex of melding die het beste in de context past.
 • Bij validatiefouten hoef je niet te zeggen wat er fout is. Het mag wel, als dat wenselijk is in de context.
 • Laat je regex en meldingen altijd dubbelchecken door een copywriter/webredacteur.

Wanneer niet te gebruiken

Idealiter zouden alle formulierelementen inline validatie hebben. Dat wil zeggen: zodra de gebruiker 'klaar' is, wordt er bij het betreffende invoerveld meteen aangegeven of er in het veld een fout staat.

Er zullen natuurlijk situaties zijn waarin inline validatie niet mogelijk is. Dan moeten gegevens die door de gebruiker zijn ingevoerd ter verificatie naar een server moeten worden gestuurd.

Hoe te gebruiken

 • Plaats inline validatie altijd direct onder het invoerveld.
 • Gebruik kleur (rood) en een indicator (icoon) om de validatie melding te onderscheiden van normale instructietekst.
 • Valideer geen invoervelden voordat de invoer is voltooid.
 • Gebruik inline validatie in combinatie met een samenvatting boven het formulier bij submit van lange formulieren.

Gedrag en toegankelijkheid

 • Geef aan dat een veld ongeldige invoer heeft met een aria-invalid. Zorg ervoor dat dit attribuut weer verdwijnt als het niet langer van toepassing is.
 • Laat de screenreader weten dat er een foutmelding is verschenen door de melding een ARIA role="alert" te geven.
 • Voorkom dat inline-validatie op focus wordt weergegeven. In dit geval wordt de foutmelding al weergegeven zonder dat de gebruiker begonnen is met typen.
 • Valideer niet na elk getypt teken. Deze aanpak verhoogt niet alleen het aantal onnodige validatiepogingen, maar frustreert gebruikers ook. Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel:
  • Het is handig om inline te valideren terwijl de gebruiker typt bij het maken van een wachtwoord. Zo controleert u of het wachtwoord voldoet aan de eisen.
  • Als een gebruiker een gebruikersnaam maakt, om te controleren of een naam beschikbaar is.
  • Als een gebruiker een bericht typt met een tekenlimiet.

Bronvermelding